Svátek má: Bohuslava

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Další omyly Kateřiny Valachové

Sportovní komise ČSSD v minulých dnech přijala prohlášení (v příloze), v němž plně podpořila závěry Valné hromady ČUS z 20. 6. 2018.

Reakce Kateřiny Valachové na toto prohlášení, zejména pasáž: “Kdyby si mne sportovní komise pozvala, tento postoj bych jim vysvětlila a jsem přesvědčena, že by žádné takové stanovisko nevzniklo. Je vždy dobré vědět, kdo, co a proč říká. Útok pana Krause na mne není první a zřejmě ani poslední,”, je jen dalším důkazem její prolhanosti.

Prohlášení sportovní komise České strany sociálně demokratické 

Na zasedání sportovní komise ČSSD byla Valachová pravidelně přizvávána, ovšem naposledy se jejího jednání zúčastnila v září 2016. Sportovní komise ji ve svých usneseních v uplynulých dvou letech mnohokrát a opakovaně upozorňovala na fakt, že svými rozhodnutími poškozuje český sport i dobré jméno ČSSD mezi sportovci.  

Valachová na ně nejen nereagovala, ale např. své tehdejší kamarádce a náměstkyni pro sport Simoně Kratochvílové zakazovala se jednání sportovní komise zúčastňovat. Za své postoje, jednání a rozhodování v oblasti sportu byla opakovaně řadou členů komise (nikoli tedy jen jejím zakladatelem a dlouholetým předsedou Michalem Krausem) na zasedáních programové konference ČSSD, ÚV ČSSD i 40. sjezdu ČSSD opakovaně kritizována a vyzývána k nápravě věcí a rozhodnutí, kterými zcela rozvrátila financování českého sportu.

V letech 2015 - 2017 jsem pro její potřebu osobně zpracoval na šedesát analytických, programových, koncepčních, informačních  a dalších dokumentů, v nichž jsem jí dával dostatek materiálů k tomu, aby věděla, kudy ve státní podpoře sportu jít a kudy nikoli. Dokonce jsem na její přání i za ni odpovídal v médiích na otázky zástupců sportovního hnutí v oblasti podpory sportu. Přestože jsem všechny dokumenty posílal na její služební i soukromý mail a o řadě z nich jsme cca do září 2016 diskutovali (i na zasedáních sportovní komise), dnes lživě tvrdí, že prakticky nic nedostala.

Opakovaně byla v posledních dvou letech nejen na zasedáních sportovní komise též kritizována za fakt, že k tvorbě volebního programu pro volby do PSP ČR v roce 2017 v oblasti sportu si nepřizvala žádného člena sportovní komise a nereflektovala ani na písemné návrhy programu vzešlé z komise, takže volební program ČSSD v oblasti sportu pro parlamentní volby byl zcela nedostatečný a nejhorší za posledních dvacet let.

Sportovní komise ČSSD již v květnu 2017 ve svém usnesení proto přivítala její demisi a odchod z MŠMT a též vyzvala vedení ČSSD, aby ji na kandidátku do PSP nezařazovalo, protože bude škodit dobrému jménu ČSSD ve sportovním prostředí, což se s každým jejím dalším vyjádřením i děje.

Takže své zásadně negativní stanovisko k práci Valachové v oblasti realizace státní politiky podpory sportu sportovní komise ČSSD vyslovila opakovaně a mnohokrát a současné stanovisko komise je jen reakcí na její nepochopitelné, nesmyslné, arogantní,  a ČSSD škodící urážky, kterými častuje ČUS a její funkcionáře.

Valachová dosud nepochopila, jaké škody na českém prostředí svou manažerskou neschopností a neodborností napáchala a místo naprosto žádoucí omluvy, kope a plive kolem sebe nesmysly, lži a výmysly. Členové sportovní komise ČSSD se na rozdíl od ní všichni věnují sportu, ale i práci v komisi dlouhé desítky let, a mají dostatečné znalosti, zkušenosti a schopnosti, aby mohli naprosto kvalifikovaně přijmout stanovisko, které není útokem na ni, jak tvrdí ve svém stanovisku, ale objektivním a pravdivým zhodnocením jejího škodlivého působení v čele MŠMT. Škodlivého pro sport, ale škodlivého i pro ČSSD.

Další zasedání sportovní komise bude v září t. r., tedy v době druhého výročí její ignorace ze strany Valachové a Valachovou členové komise na svém zasedání rádi přivítají, protože budou mít konečně příležitost jí osobně a do očí sdělit, jak moc poškodila český sport a jak moc poškodila dobré jméno ČSSD mezi sportovci a sportující veřejností. 

Kateřina Valachová jen musí počítat, že její postoj vůči sportu členům komise a sportovním odborníkům v ní sdružených rozhodně nevysvětlí, protože ani vysvětlit nelze a že od ní členové komise budou očekávat stanovisko, kterým se sportu, sportovcům a přátelům sportu v ČSSD omluví. I členové komise jsou totiž toho názoru, že je dobré vědět (a pro paní Valachovou zvlášť), kdo, co a proč říká.

Co se týče mne osobně, na Kateřinu Valachovou neútočím. Jen na základě objektivních a pravdivých skutečností kritizuji jí prezentované lži, nesmysly a neodbornosti v oblasti státní podpory sportu. Pokud v tom bude, ke škodě českého sportu a ke škodě ČSSD i nadále pokračovat, musí opravdu počítat s tím, že má dosavadní kritika není rozhodně poslední
.  

Osobně se mě totiž dotýká, když si někdo z neznalosti, neschopnosti, nekritičnosti, arogance a hlouposti nechce připustit vlastní hrubé a škodlivé chyby, a ničí tak mou téměř třicetiletou práci ve prospěch českého sportu, ve prospěch rozvoje pohybové gramotnosti dětí, pohybových aktivit dospělých a zdravého stárnutí seniorů, ve prospěch rozvoje zdravého životního stylu a prodlužování kvality a délky života občanů ČR ve zdraví. Ničí mou práci, díky které byla ČSSD po dlouhá léta vnímána jako strana přátelská ke sportu a vnímavá k jeho potřebám

Na rozdíl od její působnosti na MŠMT jsou pozitivní výsledky mé práce pro sport hmatatelné a prokazatelné. A sportovní veřejnost to moc dobře ví. A kdyby v době svého působení na MŠMT Valachová naslouchala mým radám a respektovala je, mohla být úspěšnou a pro sport prospěšnou ministryní.  
                                                                                                                                                      Michal Kraus