Svátek má: Dominik

Komentáře

František Šimeček

IT, sytémový inženýr

Další pochybnosti okolo nákupu radaru

Jak už proběho všemi sdělovacími prostředky, ministerstvo obrany schválilo nákup nového radarového systému Vera. Ale kolem tohoto nákupu je celá řada pochybností.


Rozpaky vzbuzuje smluvní cena, která je proti původním předpokladům dvojnásobná, proti nákupu obdobného systému pro NATO dokonce trojnásobná. Co je za takovýmto navýšením  v pozadí?  Může to být jen neschopnost akvizitorů ČA, možná korupce na MO, nebo nějaké další důvody.

Na tomto webu už pan Štefec zmiňoval možnost, že sysém by mohl být využitelný, nebo využíván nejen k vojenským účelům, ale i ke sledování civilních objektů. To znamená, že v ceně by se odrazilo i napojení na jiné systémy, doplnění některých funkcionalit a pod. Zdůvodnňování předražené zakázky ze strany ministra obrany je stejně věrohodné, jako zdůvodňování předraženého nákupu e-shopu na dálniční známky exministra Kremlíka.

Ale i pokud by cena nic takového nezahrnovala a byla stanovena reálně, což se jeví jako krajně nepravděpodobné, má takový nákup vůbec smysl? Má naše ministerstvo obrany stanoveny nějaké strategické cíle, kolik a čeho by měla armáda mít? A k čemu a za jakých podmínek by to mělo sloužit? Pokud je mi známo Vera je pasívní radar, který zachycuje radioelektronické signály, porovnává je s různými vzorky, které má uloženy v databázi a na základě toho detekuje o jaký cíl se jedná. Dokáže sledoval stovky cílů současně. Ale už v minulosti se v masovém měřítku při simulovaném i reálném boji používaly klamné cíle. Ty měly zastřít cíle skutečné.


A je v dnešní době tak složité mít řekněme 500 klamných cílů ať už vzušných, nebo pozemních a vybavit je elektronikou, která bude simulovat radioelektronické signály známých zařízení, nebo zcela neznámých zařízení, které bude třeba identifikovat a teprve pak je „vyřadit“ z databáze? Samozřejmě použití klamných cílů do jejich odhalení nebude trvat dlouhou dobu, ale právě v kritický okamžik zajistí minimální účinnost Very. A pak je možné takovéto klamné cíle dle potřeby přeprogramovávat a tím opět učinit použitelnými bez dalších nákladů. 

A cena klamných cílů? Levný dron může být řádově v tisících, elektronika také, celková cena 500 kusů tedy může být v desítkách milionů. Ono tomu tak bylo vždycky v minulosti a je i nyní, že sebedokonalejší a sebesložitější systém lze obalamutit s mnohem nižšími náklady, i řádově nižšími. A pak by bylo možné peníze vynaložené na uvedený radar pokládat za „vyhozené z okna“. Ale rozpočet obrany se navyšuje a peníze je potřeba za něco utratit, že?

František Šimeček