Svátek má: Jonáš

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Přežije návrh státního rozpočtu na rok 2014?

Letní vláda Jiřího Rusnoka v demisi, vzešlá z vůle prezidenta Miloše Zemana, projednala a schválila návrh státního rozpočtu na rok 2014 a zaslala jej do neexistující Poslanecké sněmovny.


Splnila tak jednak zákonnou povinnost, kterou vládě ukládá zákon o státním rozpočtu, tj. předložit do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok do konce září, a současně splnila i nejdůležitější úkol svého několika týdenního vládnutí.

Ministr financí v demisi Jan Fischer je ve zcela nezvyklé a unikátní pozici. Předkládá návrh státního rozpočtu, který zpracoval jeho předchůdce Miroslav Kalousek a který bude nově vzniklé sněmovně předkládat jeho následovník. Kdo to bude, se teprve uvidí.

Vzhledem k časovému presu a nemožnosti upravit legislativně příjmovou či výdajovou stránku rozpočtu nemohla vláda v demisi objektivně návrh rozpočtu zpracovaný bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem nějakým zásadním způsobem měnit, a tak v zásadě jen využila nového odhadu růstu HDP v příštím roce, který byl o něco optimističtější než ten, ze kterého vycházel ministr Kalousek, a tento trend promítla v podstatě indexovou metodou do již připraveného návrhu rozpočtu.

Vyšší očekávání růstu HDP tak umožnilo navýšit původně navrhované příjmy zhruba o 16 miliard na celkovou výši 1099,3 mld Kč a výdaje o cca 18 miliard Kč na celkovou sumu 1211,3 mld. Kč. Schodek potom při zachování výše 3% HDP zvýšila vláda o 2 miliardy na celkových 112 mld. Kč.

Je tedy zřejmé, že vzhledem k původně plánované výši výdajů jsou všechny navržené změny více či méně kosmetické, které jsou v objemech zlomků celkových výdajů, které lze zaznamenat na třetím až čtvrtém místě za desetinnou čárkou, tedy v oblasti která se běžně zaokrouhluje (1 miliarda činí 0,000826 z objemu celkových výdajů).

Takže je proto zcela jasné a logické, že z pravicového rozpočtu se nestal rozpočet levicový, z asociálního sociální a z neprorůstového prorůstový. Inovaci původně navrženého rozpočtu je proto možné přirovnat k opravě automobilu, která se skládala z výměny gumiček do stěračů.

Je tak naprosto zjevnou manipulací, když premiér i ministr financí v demisi národu sdělují, že takto navržený rozpočet na rozdíl od původního Kalouskova návrhu přestává blokovat ekonomický růst, přispěje k postupnému oživení české ekonomiky a bude řešit nejnaléhavější potřeby veřejného sektoru. Takové tvrzení je stejně nesmyslné, jako kdyby tvrdili, že ze zpustlého tuláka vytvořili elegána tím, že mu učesali rozvrkočené vlasy.

I přesto však není vůbec zřejmé, zda Kalouskův návrh rozpočtu s Fischerovým novým účesem dostane vůbec šanci na existenci, protože předkládat jej bude do sněmovny nový ministr financí vzešlý z mimořádných parlamentních voleb a vůbec není jisté, zda nová vlády s takto navrženým rozpočtem bude ochotna v roce 2014 hospodařit.

Faktem je, že povolební koalice a její nová vláda budou v extrémním časovém tlaku a budou –li chtít zabránit rozpočtovému provizoriu, budou mít poslanci na projednání návrhu rozpočtu ve všech třech čtením jen několik málo týdnů či možná jen dnů.

Nové vládě, nebude-li se chtít pouštět do dobrodružství rozpočtového provizoria, tak asi nezbude nic jiného, než přijmout globální čísla příjmů, výdajů a schodku státního rozpočtu a pokusit se upravit vnitřní strukturu rozpočtu k obrazu svému pozměňovacími návrhy ve druhém čtení a hospodařit tak v roce 2014 s mírně přelakovaným Kalouskovým rozpočtem.

V takovém případě bude jistě zajímavé, jak se ke svému rozpočtovému dítěti postaví při hlasování v prvním čtení Miroslav Kalousek a poslanci za TOP 09.

Anebo si nová vláda nechá Kalousko-Fischerův návrh rozpočtu poslaneckou většinou vrátit zpět v prvním čtení a přepracuje jej celý, včetně objemu celkových příjmů, výdajů a schodku. To by však zcela jistě znamenalo komplikace a finanční ztráty způsobené rozpočtovým provizoriem.

Kompromisem by mohlo být schválení Kalousko-Fischerova návrhu v úpravě vzešlé ve druhém čtení a, tím se vyhnout rozpočtovému provizoriu, a v průběhu roku předložení do Sněmovny tzv. rozpočtového opatření, ve kterém může teoreticky sněmovně nová vláda předložit úplně nový, přepracovaný návrh rozpočtu, případně více či méně zásadní změny jakýchkoli celkových či dílčích ukazatelů.

V každém případě ještě bude v minulých dnech Rusnokovou vládou v demisi navržený a předložený návrh státního rozpočtu na rok 2014 čekat velké hlasovací martyrium s mnoha neznámými a zcela nejasným koncem.

Michal Kraus