Svátek má: Klára

Komentáře

Růst mezd zpomalil především kvůli přidávání na konci 2017

Průměrná mzda zaznamenala ve 4Q18 nejslabší růst za rok a čtvrt.

K jejímu meziročnímu zpomalení došlo především v odvětvích veřejných služeb jako státní správa, vzdělávání a zdravotnictví. V nich se u některých profesí přidávalo na platech v roce 2017 dvakrát, takže předsunuté zvýšení z roku 2018 vytvořilo vyšší srovnávací základnu. Nicméně i s odhlédnutím od tohoto technického faktoru se zdá, že mzdové růsty v české ekonomice narážejí na přirozené bariéry. Žádné z odvětví, pro něž se publikují data o mzdách, neukazuje akceleraci v průběhu loňského roku.
 
Poslední loňský kvartál také ukázal přibrždění v nárůstu zaměstnanosti meziročně na pouhých 0.9%. Lví podíl na tomto zpomalení měl zpracovatelský průmysl, jehož zaměstnanost rostla o pouhých 0.1%. Ve vývoji zaměstnanosti je nicméně patrná značná diferenciace mezi odvětvími, která ukazuje na strukturální proměny české ekonomiky. Zjevně roste význam odvětví informačních a komunikačních činností, služeb pro podniky a činností v oblasti nemovitostí. Právě na tato odvětví bude ekonomika více spoléhat z hlediska svého budoucího růstu.
 
Tendence k normalizaci mzdového vývoje dokládá srovnání růstových temp mezi regiony, které ukazuje na zmírnění dříve patrných rozdílů. Stejnou evidenci poskytuje také srovnání tempa růstu mzdového mediánu (7,1%) s tempem u průměrné mzdy. Růst reálné mzdy o 4.7%, k němuž došlo ve 4Q18, nicméně zůstává historicky vysoce nadprůměrný a dlouhodoběji neudržitelný.
 
Letošní přírůstek průměrné mzdy odhadujeme na 6.2% s rostoucí diferenciací mezi odvětvími i jednotlivými podniky. Vývoj mezd zůstane jedním z nejsledovanějších ukazatelů z hlediska měnové politiky.
 
Pavel Sobíšek