Svátek má: Jan

Regiony

Velikost textu:

Na kotlíkové dotace půjde 9 miliard z evropských fondů!

Na kotlíkové dotace půjde 9 miliard z evropských fondů!

Ministr životního prostředí Richard Brabec představil na zasedání pracovní skupiny Moravskoslezského kraje pro řešení ovzduší nové možnosti financování kotlíkových dotací v podobě až 9 miliard korun z evropských fondů v období po roce 2014, a to pro celou ČR.

Ministr ŽP Richard Brabec
19. května 2014 - 13:17

S Třineckými železárnami pak za MŽP podepsal ministr dobrovolnou dohodu o spolupráci na snižování zátěže životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Informovala o tom mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

 "Kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji je nutné řešit koncepčně a na všech frontách. Musíme sladit nejen strategie, ale i prostředky, které pomohou kraji z dlouhodobě kritické situace stavu ovzduší a zároveň budou vynaloženy opravdu účelně. O výši podpory na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje v domácnostech nyní jednáme s Evropskou komisí, mělo by to být zhruba 9 miliard korun z prostředků Operačního programu Životní prostředí. To představuje výměnu až 150 tisíc kotlů v celé republice. Teď vytváříme systém, který bude pro žadatele o dotaci nejvhodnější a co nejjednodušší, vzhledem k tomu, že podpora fyzických osob nebyla z OPŽP doposud nikdy možná," řekl ministr Brabec.

O kvalitě ovzduší jednal ministr se členy Pracovní skupiny MSK - hejtmanem, primátory a starosty měst. Ministr Brabec shrnul hlavní dotační programy, které směřují z jeho resortu na zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Aktuálně běží kotlíkové dotace, na které ministerstvo a kraj společně vyčlenily celkem 60 milionů korun. 10% zvýhodnění dostanou příjemci dotace v Moravskoslezském (a Ústeckém) kraji z programu podpory na úspory energií Nová zelená úsporám. Realizace projektů zaměřených na ochranu ovzduší běží i v Operačním programu Životní prostředí. V roce 2013 získal Moravskoslezský kraj z OPŽP 6 miliard korun.

Na setkání s hejtmanem Miroslavem Novákem i s primátorem Ostravy jednal ministr o zapojení do konceptu Smart Cities. "Smart Cities je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro nás představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. I proto jsme se chopili role koordinátora koncepce Smart Cities u nás," pokračuje ministr Brabec.

Zástupci ČHMÚ na setkání v Třinci představili i závěry v prosinci dokončené studie "Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava". Výzkum potvrdil dlouhodobě klesající hladiny benzenu v ovzduší v této lokalitě. V roce 2013 nebyl poprvé od roku 1999 překročen imisní limit pro benzen. Dlouhodobý kontakt s touto karcinogenní látkou způsobuje člověku vážné zdravotní problémy. Ke snížení koncentrace benzenu v ovzduší po roce 2009 přispělo uzavření koksovny Jan Šverma, ale také opatření ke snížení emisí, které v posledních letech přijímají místní velké podniky.

Na setkání pracovní skupiny prezentovala Kamila Tkáčová, jedna z garantů projektu EMISE Slezského gymnázia v Opavě, jakým způsobem v něm studenti pokročili. Projekt získal záštitu ministra životního prostředí Richarda Brabce a resort se na něm bude podílet i finančně s cílem rozšířit myšlenku opavského gymnázia po celém MSK a dále do celé republiky. Hlavním úkolem projektu je zlepšení stavu ovzduší v regionu, a to prostřednictvím osvětové činnosti studentů mezi obyvateli Moravskoslezského kraje. Obsahem vzdělávacích akcí bude mj. upozorňování na důsledky nevhodného způsobu spalování a vytápění v domácnostech. Za několik měsíců od svého začátku získal projekt podporu široké veřejnosti. Zapojilo se do něj dalších 10 škol v Opavě, což představuje 150 dalších mladých "Emisařů".

Moravskoslezský kraj: Kotlíková dotace již byla vyčerpána

Program v Třinci ministr Brabec zakončil návštěvou Třineckých železáren. S generálním ředitelem podniku Janem Czudkem podepsal společnou dobrovolnou dohodu o spolupráci na zlepšování životního prostředí. Dohoda zavazuje hutní podnik k financování ozdravných pobytů zejména pro školáky z Třince a jeho okolí, dále k povinnému čištění komunikací ve městě a výsadbě zeleně, tak aby se snížila prašnost v okolí. Podnik se zavázal i k dalšímu odprášení provozu v následujících 3 letech. Ministerstvo životního prostředí se na oplátku zavázalo např. k rychlé administraci a efektivní spolupráci při realizaci projektů podpořených z OPŽP.

(iza, foto: ANO)