Svátek má: Jan

Regiony

Velikost textu:

V Bruntále jsou v novém Farní ulička i náměstí 1. máje

V Bruntále jsou v novém Farní ulička i náměstí 1. máje

Rovnou tři akce ke zlepšení kvality života ve městě byly slavnostně ukončeny ve čtvrtek 3. července v Bruntále. Obnovou prošla Farní ulička, náměstí 1. máje a nové zázemí dostala také část městského parku u hudebního pavilonu.

Farní ulička v Bruntále
5. července 2014 - 13:01

Moravskoslezskenovinky.cz o tom informoval mluvčí Bruntálu Jiří Ondrášek. Farní ulička je historickým kulturním dědictvím města a tvoří součást městské památkové zóny, je hojně využívanou pěší spojnicí mezi náměstím Jana Žižky a ulicí Komenského a slouží pro průchod do centra a na náměstí Míru. Ulička dostala nový povrch z žulových kostek. Současně prošel opravou také průchod mezi Farní uličkou a Zámeckým náměstím, a to díky Muzeu v Bruntále, které coby partner projektu zajistilo tuto část obnovy.

Jak už se stalo tradicí, zdi lemující uličku opět posloužily jako prostor pro kreativitu šikovných dětí z bruntálských základních škol, které ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a městem Bruntál zdi zkrášlily tematickými obrázky.
Většinu nákladů na akci s názvem „Obnovou Farní uličky k zachování hodnot památkové zóny“, přesahujících tři sta tisíc korun, pokryla dotace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník (MAS HJ).

Další slavnostně ukončenou akcí je renovace náměstí 1. máje. Plocha, která po několik desetiletí neprošla žádnou významnější opravou, se nachází vedle areálu Petrina, jenž v současnosti rovněž prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Obnova náměstí 1. máje byla rozdělena do dvou etap, kdy první etapa byla věnována opravě povrchu náměstí a druhá revitalizaci zeleně, instalaci herních prvků a mobiliáře.

Zvláštností je, že dvě z nově osazených laviček jsou tzv. teenagerovské, vyznačující se tím, že sedadlo se nachází na místě opěradla, zatímco namísto sedadla je plocha pro nohy. Konstrukce laviček vychází ze zkušeností, kdy mladí lidé mají ve zvyku sedat si na opěradla a znečišťovat tak sedací část. Další šestice nových laviček je klasické konstrukce.

Projekt nese oficiální název „Nám. 1. máje – centrum zábavy a odpočinku“, náklady na jeho první etapu s rozpočtem necelých 800 tisíc korun město plně uhradilo ze svých zdrojů, na uskutečnění druhé části s náklady okolo půl milionu korun radnice využila dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Hrubý Jeseník.
Třetí ukončenou akcí je doplnění hudebního pavilonu v bruntálském městském parku o nové zázemí, které má zajistit větší komfort návštěvníkům akcí v parku. Před pavilonem byla vybudována zpevněná plocha osazená 104 novými lavičkami pro publikum a přibyla převlékárna pro účastníky akcí a vystupující.

Na SOŠ v Bruntále je díky EU šesté krajské gastrocentrum

Práce s rozpočtem 445 tisíc korun byly součástí projektu nazvaného „Zázemí pro kulturní a sportovní aktivity v parku v Bruntále“. Devadesát procent nákladů pokryla dotace poskytnutá Státním zemědělským investičním fondem prostřednictvím Místní akční skupiny Hrubý Jeseník, deset procent doplatilo město.

(iza, foto: Město Bruntál)