Svátek má: Marek

Regiony

Velikost textu:

V Opavě bude otevřena pro prvňáčky i speciální třída

V Opavě bude otevřena pro prvňáčky i speciální třída

Letos bude na Základní škole T. G. Masaryka v Opavě otevřena speciální 1. třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Požadavek na její zřízení vyplynul z jednání s řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Opava a Speciálního pedagogického centra.

Základní škola T. G. Masaryka v Opavě
22.srpen 2014 - 07:30

Do třídy budou i v průběhu roku zařazováni žáci s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení a vývojovou poruchou učení na podkladě řečové vady. Moravskoslezskenovinky.cz o tom informovala mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Začátku stavby obchvatů Opavy a Krnova hrozí oddálení

Ve třídě bude vyučovat speciální pedagog, který má zkušenosti jak s prací s žáky s logopedickými problémy, tak s poruchami učení. O zařazení dítěte do speciální třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

(iza, foto: arch.)