Svátek má: Milena

Regiony

Velikost textu:

Bezpečnost ve Frenštátu pod Radhoštěm je velmi dobrá

Bezpečnost ve Frenštátu pod Radhoštěm je velmi dobrá

Z předložených zpráv Policie ČR obvodního oddělení Frenštát pod Radhoštěm a Městské policie Frenštát pod Radhoštěm vyplývá, že bezpečnostní situace je na Frenštátsku nejlepší za posledních několik let.

Radnice ve Frenštátu pod Radhoštěm
18.březen 2017 - 12:00
 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm policisté řešili 231 trestných činů (z toho 173 přímo v našem městě). Jedná se o nejmenší počet od roku 2007. Více jak 105 případů se týkalo majetkové trestné činnosti, z nichž nejvyšší byl počet prostých krádeží nebo krádeží vloupáním - 90 případů. Pokles kriminality celkově zaznamenala všechna obvodní oddělení na území Nového Jičína.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm pak pokles činil více než 27 %. V oblasti přestupků a jiných správních deliktů došlo k mírnému nárůstu, většina byla vyřešena blokovou pokutou. Celková částka za uložené blokové pokuty příslušníky PČR dosáhla výše 236 500 korun. Je to dáno tím, že se Policie ČR více než v minulosti věnuje dopravní problematice. Ze zprávy předložené vedoucím obvodního oddělení PČR npor. Mgr. Bc. Vladimírem Pražákem také vyplývá nejdůležitější sdělení pro občany Frenštátu pod Radhoštěm a to, že rok 2016 byl rokem nejbezpečnějším za posledních 10 let. Policisté zaevidovali nejméně trestných činů za zmíněné období a úspěšnost při objasňování případů trestné činnosti byla druhá nejlepší.

V roce 2016 Městská policie Frenštát pod Radhoštěm řešila 1 693 oznámených či vyhledaných událostí a výjezdů. 

„Stěžejním úkolem jedenácti strážníků je zajištění veřejného pořádku, kam patří například dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dodržování pravidel občanského soužití ochrana a bezpečnost osob a jejich majetku, činnosti v oblasti prevence kriminality a zajišťování provozu městského kamerového dohlížecího systému,“ uvedl Dalibor Pešat, zástupce ředitele MP.


Městská policie také přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Pravidelně kontrolovala neoprávněná stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, umisťování tzv. vraků v katastru města, pohyb chodců na pozemních komunikacích či jízdu na jízdních kolech.

„Obdobně jako v předchozích letech strážníci zajišťovali bezpečné a ukázněné přecházení žáků základních škol přes přechody pro chodce při jejich cestě do školy či na žádost organizací pořádajících akce pro děti a mládež. Přítomnost strážníků působí výchovně nejen na chodce, ale i na řidiče,“ doplnil Dalibor Pešat.

Strážníci MP Frenštát pod Radhoštěm se však nevěnují pouze represi. V minulém roce působili tři strážníci jako lektoři pravidelné výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v areálu autokempu, kde se mimo jiné konalo krajské finále Dopravní soutěže mladých cyklistů. Novým preventivním opatření bylo v roce 2016 zřízení místa asistenta prevence kriminality.

„Významným prvkem náplně jeho práce je pochůzková činnost v problémových lokalitách města, z nichž přináší podněty pro výkon městské policie, Policie ČR či dalších správních orgánů a institucí a dohled nad veřejným pořádkem z hlediska prevence. Asistent prevence kriminality také zprostředkovává informace občanům – občané si na přítomnost asistenta v ulicích navykli a obracejí se na něj s žádostmi o informace a pomoc. V neposlední řadě dohlíží nad osobami jako chazeči o zaměstnání či žadatelé o sociální dávky na daných správních úřadech,“ uzavřel Pešat.

Moravskoslezskenovinky.cz informovala Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí Městského úřadu Frenštátu pod Radhoštěm.

(jv, moravskoslezskenovinky.cz,foto:meufrenstat)