Svátek má: Alan

Regiony

Velikost textu:

Bílovecký zámek zpřístupní veřejnosti v nové sezoně další prostory

Bílovecký zámek zpřístupní veřejnosti v nové sezoně další prostory

Přestože zámecká sezóna skončila již před několika týdny, v bíloveckém zámku je stále rušno. Probíhají zde totiž další naplánované rekonstrukce. Stavební ruch panuje nejen v suterénních prostorách, ale i na chodbách anebo ve Velké jídelně.

Bílovecký zámek
4. ledna 2020 - 12:00

Návštěvníci zámku se tak v nové sezoně budou moci těšit například na novou expozici nejstarších dějin zámku. Ta vznikne právě v suterénu zámku a k vidění zde budou například nálezy z archeologických výzkumů této památky.

„Těšíme se také na to, že zámek bude mít po mnoha letech opět vnitřní levé renesanční vřetenové schodiště, které bylo vlivem požáru v roce 1945 zcela poničeno. Opravy se dočká samozřejmě i pravé schodiště a probourány budou také průchody do šlechtických pokojů ve druhém patře zámku a do divadelního sálu,“ vysvětluje kastelán zámku Eduard Valeš a dodává, že opraveno bude i původně pravděpodobně barokní schodiště do kanceláře kastelána a zdejší kamenné portály.

Už od září probíhal kolem zámku archeologický průzkum, při němž archeologové nalezli starou kanalizaci z přelomu 18. a 19. století, průzkum bude pokračovat i v roce 2020. Na přelomu října a listopadu pak byla ve Velké jídelně zámku položena parketová podlaha a místnost byla osazena replikami původních dveří.

„Při jejich výrobě jsme vycházeli z dobových fotografií, které se zachovaly z doby před požárem,“ pokračuje kastelán. Do jídelny se v prosinci s velkou slávou vrátil dokonce obraz blahoslaveného Česlava, patrona rodu Sedlnitzkých, potažmo Odřivousů.

A zámecký interiér se podařilo doplnit o další hodnotné kusy nábytku. V roce 2020 zde budou zavěšeny mimo jiné i dobové lustry a závěsy. Své místo ve Velké jídelně naleznou nově kopie portrétů majitelů zámku z rodu Sedlnitzkých a jejich příbuzných. Rozšířená bude také prohlídková trasa zámku o pokoj baronky Margarety Sedlnitzké rozené von Eichendorff, vnučky slavného německého romantického básníka Josefa von Eichendorff. Její manžel Pavel baron Sedlnitzký byl posledním šlechtickým majitelem zámku.



Část prací je realizována díky příspěvku z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019.

„Z tohoto dotačního titulu jsme získali 1,4 milionů korun, které jsme investovali do restaurování schodiště, včetně průchodů do dalších prostor zámku a dvou portálů k bytu správce,“ navazuje vedoucí odboru Regionálního rozvoje Blanka Korbelová. „Kromě toho se nám podařilo získat také 4,1 mil. korun z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Tyto finance jsme využili na vytvoření expozice středověku v suterénu zámku, rekonstrukci městských schodů a zpřístupnění celé trasy i se značením od nádraží k zámku a na uspořádání několika přeshraničních akcí s partnerským městem Veličná.“ Podlaha a dveře ve Velké jídelně byly částečně hrazeny z peněz soukromého dárce.

Starostka města Renata Mikolašová doplnila, že všechny tyto investice pomáhají zpřístupnit prostory zámku veřejnosti, obnovit a oživit části, které byly zcela nebo i částečně zničeny při požáru v roce 1945.

„Jsme rádi, že se nám každý rok daří investovat do obnovy zámku, v jehož prostorách pořádáme většinu městských akcí a slavností, z nichž bych zmínila například Hradeckozámeckou noc, Den města nebo Beerfest na zámeckém nádvoří anebo Farmářský trh, který si také velmi rychle našel své příznivce. Všechny změny k lepšímu samozřejmě kvituje i veřejnost. Jen v právě končícím roce prošlo bíloveckým zámkem téměř 10 tisíc lidí, což je úžasné! Poděkování za tuto opravdu vydařenou zámeckou sezonu patří nejen kastelánovi Eduardovi Valešovi, ale také pracovníkům našeho Kulturního centra, Domu dětí v Bílovci i divadelnímu souboru Odřivous, kteří se pravidelně zapojují do všech aktivit. A samozřejmě všem ostatním lidem, jimž na našem zámku záleží a pomáhají,“ dodává starostka.

Letošní zámecký rok se nesl také v duchu významných návštěv. Do Bílovce na několik dní přijela pravnučka zakladatele továrny Massag, paní Monika Bancalari – Salcher. V červenci na zámek zavítal pravnuk posledního šlechtického majitele bíloveckého zámku pan hrabě Alexander Sedlnitzky – Odrowas z Choltic s rodinou. O týden později pak navštívil Bílovec syn Dr. Becka (předválečný obvodní lékař v Bílovci, později jeden z osobních lékařů královny Alžběty II.), pan profesor Felix Beck z Londýna. Další pak byli vnuci zakladatelů továrny na zemědělské stroje Glaser a Lorenz, nebo potomci starých bíloveckých soukenických rodin Teschnerů a Polzerů. Poslední vzácnou a trochu nečekanou návštěvou na zámku byl v prosinci hrabě Paczensky und Tenczin jehož prapředek hrabě Albert Franz Hyacint von Tenczin se narodil na bíloveckém zámku.

Moravskoslezskénovinky.cz informovala Lenka Hatlapatková, Bílovec.

(red,moravskoslezskenovinky.cz,foto:Jiří Velký)