Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

Cedule u Výškovického parku informují o přírodních úpravách

Cedule u Výškovického parku informují o přírodních úpravách

Podpora biodiverzity, zvýšení retenčních schopností území, propojení mezi zastavěnou částí a přírodním rámcem okolí. Nejen to je záměrem projektu s názvem „Cesta vody a Park nad rybníkem“ v městské části Výškovice na hranici se Starou Bělou.

Nové cedule u Výškovického parku
7. září 2020 - 12:00

Součástí záměru je také vytvoření naučné stezky o vodě a zpřístupnění úseku mezi bývalým rybníkem a částí vedle koliby, který je v současné době téměř neprostupný.

Jedná se o drobné, citlivé úpravy údolní nivy podél potoka v lesoparku mezi Výškovicemi a Bělským lesem. Cílem je větší zpřístupnění území mlatovými a povalovými chodníčky a dřevěnými mostky. Upraveno bude například prostranství kolem kapličky s lesním pramenem, kterému se říká Starobělské lurdy.

"Odstraníme umělé haťování vodního toku a opravíme mostek. Na protějším svahu by měl vzniknout nenápadný altán k posezení. S přírodně blízkými úpravami budeme pokračovat dál kolem potoka a nově vzniklé křížové cesty. Nová naučná stezka o vodě nás zavede až k obytné zástavbě ve Výškovicích. Tam by měl vzniknout nový park s dětským hřištěm Vodní svět a workoutovým hřištěm," popisuje náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V území vymezeném v současnosti ze severu cyklostezkou a obytnou zástavbou, Bělským lesem z východní strany, sídlištěm ze západu a pásmem lesa u pramene a kapličky Panny Marie Lurdské z jihu byly umístěny informační cedule, které popisují, co by v dané lokalitě mělo vzniknout. Samotný záměr je navržen šetrně k přírodnímu prostředí s minimálním narušením terénu a biotopů bez zásahu do přirozeného odtokového režimu území a přírodních břehů rybníku i potoka.


Pomyslnou vstupní bránu do údolí výškovického potoka z přilehlého sídliště vytvoří nový „Park nad rybníkem". Vznikne výsadbou stromů a keřů, obnovou trávníku a založením trvalkových a keřových ploch. Park bude zpřístupněný cestami a chodníčky, které budou navazovat na naučnou stezku „Cesta vody".


Vybaven bude lavičkami, posezením, drobnými zahradními stavbami, herními prvky, informačními tabulemi a osvětlením. Jeho součástí bude i pobytová louka pro relaxaci a odpočinek. Nad současným skateparkem vznikne nové workoutové a speciální dětské hřiště. Samotná realizace proběhne v roce 2022.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmb)