Svátek má: Lada

Regiony

Velikost textu:

Fakultní nemocnice Ostrava dosáhla významného úspěchu

Fakultní nemocnice Ostrava dosáhla významného úspěchu

Komplexní cerebrovaskulární centrum FNO získalo jako první pracoviště v republice a teprve čtvrté v Evropě statut certifikovaného centra pro mozkovou příhodu udělovaný Evropskou organizací pro mozkovou příhodu (ESO).

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
14. července 2019 - 12:00

Toto prestižní osvědčení je nejvyšším stupněm certifikace, který může ESO udělit.

„Získání certifikátu je pro naše centrum, a potažmo i celou nemocnici, obrovským úspěchem. Prokazuje, že kvalita péče, již u nás poskytujeme, je tou nejvyšší možnou a že je srovnatelná se špičkovými centry nejen v Evropě, ale i v celém světě,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky FNO a koordinátor Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO. „V celé republice je podobných pracovišť celkem čtrnáct, my jsme ale zatím jediným certifikovaným a teprve čtvrtým s certifikací v celé Evropě! Na to jsme skutečně pyšní,“ dodává docent Bar.


Komplexní cerebrovaskulární centrum FNO zajišťuje nepřetržitou, vysoce specializovanou péči o pacienty s cerebrovaskulárním onemocněním, zejména s ischemickou a krvácivou cévní mozkovou příhodou, a to pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí Zlínského kraje. Ročně centrum hospitalizuje přibližně 900 pacientů s akutním onemocněním mozku, dalších 200 je hospitalizováno z plánovaných diagnostických a terapeutických důvodů. Součástí pracoviště je také ambulantní péče, kde je každoročně prováděno zhruba 2 tisíce klinických nebo přístrojových ošetření. „Základním pilířem centra je Neurologická klinika, do struktury ovšem patří také Neurochirurgická klinika, Ústav radiodiagnostický, Klinika léčebné rehabilitace, Oddělení centrálního příjmu, pracoviště intervenční neuroradiologie a angiologie.


Dále s námi spolupracují například Interní klinika, Kardiovaskulární oddělení, oddělení klinických logopedů či odbor sociální práce,“ nastiňuje působení centra MUDr. Martin Roubec, Ph.D., staniční lékař iktové jednotky a zástupce koordinátora pro neurologii, internu a kardiologii, biochemii a hematologii z Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO.

Lékaři z centra museli doložit zhruba sto různých dokumentů a podkladů, které komise pro certifikaci posuzovala. Celý proces trval od zažádání až po získání osvědčení šest měsíců

„Získání certifikátu je kromě výše zmíněného také pozvánkou mezi špičková evropská i světová centra. Kromě jiného nám umožňuje výměnu zkušeností s lékaři z těch nejprestižnějších pracovišť, což povede k dalšímu zvyšování kvality námi poskytované péče,“ zmiňuje další z výhod certifikace přednosta Neurologické kliniky FNO docent Bar a dodává, že díky zmíněnému osvědčení si mohou být pacienti Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO jisti, že jim bude poskytnuta nejlepší možná péče na světové úrovni.

Moravskoslezskenovinky.cz o celé věci informovala Naďa Chattová, mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

(vm, Moravskoslezskenovinky.cz, foto: FNO)