Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Frenštát: Čtyři dotační programy pro příští rok

Frenštát: Čtyři dotační programy pro příští rok

Zastupitelstvo města Frenštátu pod Radhoštěm na svém 8.zasedání schválilo dotační programy pro rok 2020.

Frenštát pod Radhoštěm
19. září 2019 - 12:00

Zájemci o dotace z rozpočtu města mohou své žádosti směřovat do čtyř programů v oblastech sport a tělovýchovná činnost, kultura a cestovní ruch, zájmová činnost, vzdělávací činnost, ochrana životního prostředí a podpora objektů v městské památkové zóně. Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných pro čtyři dotační programy je 3 550 tisíc korun.  Město pro žadatele připravuje metodický seminář, který se bude konat v pondělí 30. 9. 2019 a ve středu 9. 10. 2019 vždy od 15.30 do 17 hodin.

Konečný objem finančních prostředků určených na poskytování dotací, a to jak v rámci čtyř dotačních programů, tak individuálních dotací pro sociální a zdravotní oblast, bude znám v prosinci letošního roku po schválení rozpočtu města na rok 2020.

„Město bude tradičně finančně podporovat činnost různých spolků, klubů a dalších organizací věnujících se zájmovým činnostem pro občany Frenštátu, a to především formou programových dotací. V oblasti sociálních a zdravotních služeb bude město poskytovat individuální dotace. Celková částka navrhovaná v rozpočtu na příští rok je 7 050 tisíc korun,“ uvedl Miroslav Halatin, starosta města.


Žádosti o dotace v rámci tří vyhlášených programů budou v prvním kole přijímány v termínu od 17. do 31. 10. 2019, ve druhém kole od 1. do 14. 5. 2020.

„Výjimku pak tvoří dotační program č. 4 na podporu objektů v městské památkové zóně, kde je termín pro podání žádostí stanoven od 3. do 17. 2. 2020, aby žadatelé měli dostatečnou časovou rezervu pro doložení povinných příloh žádosti,“ upřesnila Monika Martináková z odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Cílem programu je dosáhnout obnovy objektů v městské památkové zóně, zejména těch, které nejsou kulturní památkou, a pomoci vlastníkům nemovitostí s jejich údržbou v souladu se stanovisky orgánu památkové péče.

Veškeré dokumenty týkající se poskytování dotací z rozpočtu města počínaje vyhlášenými dotačními programy, pravidly, formuláři pro žádosti o dotace a vypořádání dotace včetně vzorů veřejnoprávních smluv naleznou žadatelé na webových stránkách města.

„Pro žadatele připravujeme dva semináře, v pondělí 30. 9. a ve středu 9. 10. 2019. Od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu budou žadatelům k dispozici pracovníci úřadu, jak z odboru vnějších vztahů jakožto administrátora dotací, tak odboru sociálních věcí, odboru investic a rozvoje a úseku kontroly, aby jim nové, potažmo upravené dotační programy a pravidla představili a zodpověděli případné dotazy, doplnila Monika Martináková.

Žadatelé o individuální dotace pro sociální a zdravotní oblast si mohou podat žádost nově od 17. do 31. 10. 2019 v prvním kole a od 1. do 14. 5. 2020 v druhém kole. Předběžný objem finančních prostředků pro tuto oblast je navržen ve výši 3,5 milionu korun.

Zájemci se mohou telefonicky, písemně či osobně obracet na odbor vnějších vztahů, paní Moniku Martinákovou, se všemi dotazy k upřesnění podmínek jednotlivých dotačních programů, k vyplňování formulářů apod.

Dotační programy pro rok 2020 a předpokládané objemy finančních prostředků:
1. Podpora sportovní a tělovýchovné činnosti – 3 100 000,
2. Podpora činnosti v oblasti kultury a cestovního ruchu – 100 000 Kč,
3. Podpora zájmové a vzdělávací činnosti, ochrany životního prostředí – 100 000 Kč,
4. Podpora objektů v městské památkové zóně Frenštát pod Radhoštěm – 250 000 Kč.
 
Moravskoslezskenovinky.cz o celé záležitosti informovala mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová.

(vm, Moravskoslezskenovinky.cz, foto:arch.)