Svátek má: Rostislav

Regiony

Velikost textu:

Grossmanovu vilu by mohl zrekonstruovat soukromý investor

Grossmanovu vilu by mohl zrekonstruovat soukromý investor

Ostrava otevřela možnost rekonstrukce památkově chráněné Grossmannovy vily, postavené ve stylu art deco, soukromým investorem.

Grossmanova vila.
6. března 2021 - 12:00

Záměr, který schválili na svém jednání ve středu 3. března ostravští zastupitelé, předpokládá realizaci v souladu s již hotovým projektem a záměry města do 3,5 roku.

Podmínkou je také soulad s orgány památkové péče a vlastní reálná zkušenost investora s obnovou památkově chráněných objektů. Nabídky zájemců město přijímá do konce dubna.

Prvorepubliková vila vyžaduje zásadní obnovu, kterou Ostrava připravuje od roku 2017. Původní myšlenku zrekonstruovat objekt a obnovit původní historické hodnoty budovy i přilehlé zahrady pro potřeby společenských setkání město postupem času rozšířilo o záměr otevřít vilu široké veřejnosti.

Vila tak má nabídnout prostory pro pronájem, sály pro společenské a kulturní akce, pokoje pro ubytování a také prohlídkový okruh. Na přelomu roku získal projekt stavební povolení a město jej zařadilo do kapitálového rozpočtu mezi plánované stavby roku 2021, to však s podmínkou financování z úvěrových zdrojů.

„Jde o jednu z historických dominant Ostravy a naším jednoznačným cílem je vilu zrekonstruovat a otevřít lidem. Město má nyní možnost zajistit rekonstrukci i budoucí správu vlastními, omezenými finančními i personálními zdroji nebo ověřit, jestli může dosáhnout stejného cíle prostřednictvím soukromého investora a volné zdroje použít na jiné, nezbytnější projekty, například výstavbu domova pro seniory. Nejen v době ekonomické krize je nezbytné zvažovat investice města, a to i z hlediska jejich budoucího provozu," uvedl primátor Tomáš Macura.

Město proto vyhlásilo záměr prodeje, který obsahuje pozemky, včetně technického příslušenství, altánu i zahradního jezírka. Podmínkou je předložení celkového záměru investora, který musí vycházet z již hotového projektu, umožněny jsou dílčí úpravy v případě souhlasu orgánů památkové péče.


S ohledem na platné stavební povolení město požaduje zahájení realizace do tří měsíců od uzavření smlouvy a její ukončení nejpozději za tři a půl roku. Případní zájemci musí prokázat reálné zkušenosti s obnovou historických objektů.

Úkolem nového majitele bude oživit reprezentativní rodin¬né sídlo z dvacátých let 20. století v maximální původní historické podobě, umožnit pronájmy společenských prostor i krátkodobé ubytování a po dobu minimálně deseti let umožnit prohlídky objektu široké veřejnosti.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmo)