Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Hřebci divokých koní našli dočasné útočiště na Kozmických loukách

Hřebci divokých koní našli dočasné útočiště na Kozmických loukách

Skupina třinácti hřebců z milovické rezervace velkých kopytníků přijela dnes odpoledne na Kozmické ptačí louky na Opavsku.

Kozmické ptačí louky
23. listopadu 2019 - 12:00

Vytvořili tak první rezervaci divokých koní v Moravskoslezském kraji. „Původně mělo na cestu vyrazit čtrnáct hřebečků. Ale jedno z mláďat, které mělo velmi ostražitou matku, se nepodařilo nalákat do aklimatizační ohrady, kde se hřebečci odchytávali,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která rezervaci ve středočeských Milovicích založila.

Moravskoslezský kraj se tak stal pátým regionem v České republice, kde vznikla rezervace pro divoké koně. Po Středních Čechách, které byly v roce 2015 vůbec první, postupně přibyly další lokality v Královéhradeckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji.

Ještě před příjezdem divokých koní se Kozmické louky rozrostly na 63 hektarů. Podmáčené pastviny s tůněmi poskytují útočiště především různým druhům vodních a mokřadních ptáků. „Považujeme za nezbytné tuto nádhernou přírodu obnovit a zachovat pro další generace. Je společenskou odpovědností nás všech starat se o krajinu, ve které žijeme tak, aby zůstala dlouhodobě zdravá a funkční,“ vysvětlil zakladatel rezervace Kamil Lisal, majitel společnosti Semix Pluso.

Úloha divokých koní v těchto místech bude podobná, jako na dalších lokalitách, kde se již vyskytují. Spásáním udržovat pestré porosty tak, aby potlačovali agresivní druhy trav a vytvářeli prostor pro vzácné květiny.

Rána se nedožil. U Ovčár v noci po havárii osobáku zahynul řidič

Původně měla na Kozmické ptačí louky odjet menší skupina klisen. „Panu Lisalovi patří velké poděkování za to, že nám pomohl v obtížné situaci. Kvůli zpoždění dlouhodobě plánovaného rozšíření milovické rezervace nakonec přijal výrazně více zvířat a především úplně jiná, než na jakých jsme byli domluvení. To nám poskytne potřebný čas na rozšíření rezervace v Milovicích,“ ocenil Dalibor Dostál. Až se podaří milovickou rezervaci rozšířit, budou na Kozmické louky poslány původně plánované klisny.


Kozmické ptačí louky jsou uceleným systémem mokřadů a vlhkých luk, které poskytují dostatek potravy a hnízdních příležitostí širokému spektru živočichů. Lokalita slouží hnízdícím druhům ptactva, především bahňákům, jako je čejka chocholatá nebo vodouš rudonohý, ale objevují se tam i vzácnější druhy, které v naší krajině obvykle již léta nehnízdí. Tito ptáci na Kozmických ptačích loukách odpočívají při svých dlouhých tazích a hledají potravu. Je to například koliha velká, tenkozobci opační, ale i téměř desítka různých druhů vodoušů.

Lokalita se stala finalistou letošního ročníku soutěže Adapterra Awards, kterou vyhlásila Nadace Partnerství, pro projekty napomáhající adaptaci krajiny na změny klimatu.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.


(red,moravskoslezskenovinky.cz,foto:českákrajina)