Svátek má: Rostislav

Regiony

Velikost textu:

Ostrava v souladu s experty nedoporučuje školám nanonástřiky

Ostrava v souladu s experty nedoporučuje školám nanonástřiky

Město Ostrava se obrací na všechna předškolní a školní zařízení na svém území, aby pečlivě vážila případné využití nástřiku nanočástic oxidu titaničitého (TiO₂).

Ilustrační foto
1. dubna 2021 - 12:00

A to na plochy ve svých budovách jako prevenci bakteriálních a virových onemocnění, a předem konzultovala účinnost a zdravotní nezávadnost konkrétních aplikací s nezávislými odborníky. Město tak činí na základě expertního stanoviska specialistů z Ostravské univerzity, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Zdravotního ústavu Ostrava a Státního zdravotního ústavu, podle něhož není zcela prokázán pozitivní vliv nanonástřiků a dosud nejsou dostatečně prozkoumány možné negativní dopady těchto materiálů. Město nabízí zprostředkování konzultací případných nabídek s příslušnými experty.

„V posledních letech jsme v Moravskoslezském kraji zaznamenali nárůst počtu aplikací nástřiku nanočástic v mateřských, základních a středních školách, ve školních jídelnách a také střediscích volného času. Ve snaze udělat pro děti to nejlepší ale školská zařízení mnohde vydala velké sumy peněz za něco, co možná vůbec nefunguje v souladu s proklamacemi dodavatelů, a není prokázáno, že to dokonce neškodí. Proto se v souladu s doporučením odborníků i s principem předběžné opatrnosti obracíme na školská zařízení, aby jejich představitelé nepodléhali reklamě a velmi pečlivě vážili případné investice do těchto opatření," uvedla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová.

Podle expertní skupiny vyvolávají rozmáhající se aplikace nanonástřiků na stěny a povrchy, se kterými jsou děti, potažmo žáci škol v přímém kontaktu formou doteku s povrchem těla, značné znepokojení v komunitě odborníků na ochranu veřejného zdraví, epidemiologii a bezpečnost nanomateriálů.

Aplikovaný TiO₂ ve formě nanočástic totiž může mít pozitivní účinek pro likvidaci choroboplodných zárodků jen za specifických podmínek, které lze v uzavřených prostorách, v nichž pobývají lidé, jen těžko dosáhnout a jejich užití není vhodné. Protože nanočástice se aplikují na povrchy, například na stěny, není odborníkům jasné, jak by mohly snížit šíření respiračních onemocnění, jehož primárním zdrojem nejsou kontaminované povrchy, ale přítomné osoby, přičemž k nákaze dochází v důsledku inhalační expozice.

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je nejvyšší sousoší v České republice

Podstatným argumentem je, že odborníci dosud nevědí, jaká možná zdravotní rizika jsou spojena s dlouhodobou expozicí nanočásticemi. Podle celé řady odborných publikací je ještě nezbytně nutné nejprve podrobněji sledovat případná zdravotní rizika.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmo)