Svátek má: Kryštof

Regiony

Velikost textu:

Situace kolem SFC Opava: Reklamní partner nezaplatil 18 milionů

Situace kolem SFC Opava: Reklamní partner nezaplatil 18 milionů

Již několik měsíců probíhá negativní kampaň vůči Slezskému fotbalovému clubu Opava (SFC), kdy z nejrůznějších zdrojů vycházejí neověřené informace o kontrolách a dalších krocích představenstva, které bylo jmenováno v prosinci 2018, píše se v Prohlášení představenstva.

Ilustrační foto
17. května 2019 - 12:00

Bohužel se nejen na sociálních sítích, ale i v některých médiích, objevují účelově zaměřené nepravdy, které nemají nic společného s realitou a jsou psány s cílem poškodit současné vedení města a klubu, do sportu vnášet politiku a politikaření a navodit nepříjemnou atmosféru v těchto důležitých okamžicích pro udržení první fotbalové ligy.

V minulých týdnech probíhala v rámci klubu kontrola, která měla prozkoumat jeho stávající stav.  Jejím smyslem nebylo kohokoliv kriminalizovat nebo poškodit, ale zjistit objektivní situaci v klubu, kterému hrozila v krajním případě insolvence. V příštím týdnu bychom měli mít všechny výsledky kontrol a zjistíme tak skutečný stav v účetnictví, nakládání s dotacemi a také finanční kondici klubu k tomu, abychom mohli připravit finanční plán na příští sezónu.

Musíme konstatovat, že stav SFC byl ovlivněn dlouhodobou absencí některých zásadních řídících mechanismů běžných pro obchodní společnosti, jako jsou jasný organizační a kompetenční řád, plánování financí, rozpočty pro jednotlivé činnosti, marketing, ale i chybějící krátkodobou a dlouhodobou koncepcí klubu. Výrazně byly podceněny také kontrolní mechanismy, které měly finanční problémy včas odhalit. Financování a činnost klubu nebyly dostatečně zajištěny. Celý klub v podstatě řídil jeden člověk, a to předseda představenstva pan Marek Hájek. Ostatní členové vedení společnosti neměli o financích přehled.

Proto došlo skoro k úpadku společnosti a nové vedení města muselo celou situaci řešit, sanovat dluhy a vyrovnat veškeré závazky vůči hráčům, realizačnímu týmu, zaměstnancům klubu a dodavatelům. V současné době již všichni výše jmenovaní dostávají pravidelně své výplaty včetně prémiových odměn, taktéž faktury za služby jsou placeny řádně a včas. To, že byli někteří hráči prodáni, jsme nevěděli a dozvěděli jsme se to až v průběhu našeho působení. S touto situací nešlo nic udělat a museli jsme se s tím vyrovnat tak, aby se sezóna dohrála s co nejlepším možným výsledkem.

Po dokončení řady analýz je však třeba říci, že na druhé straně má klub velmi pozitivní tendence, které vyplývají z kvalitní práce realizačního týmu zejména ve sportovní oblasti. Během čtyř let klub postoupil do první fotbalové ligy, dokázal vyprodukovat hráče, má kvalitní trenérské zázemí, dorostenci mají možnost postoupit do první ligy.  Navíc má Opava velmi dobré fanoušky, kteří i přes některé excesy části nezodpovědných jednotlivců patří k nejlepším v rámci ligy. Samostatnou kapitolou je práce bývalého předsedy představenstva pana Hájka, kterému zcela jistě nelze upřít řadu zásluh. Na druhou stranu je třeba dodat, že pro vstup do první ligy byl klub silně podfinancovaný,  což vyústilo v minulém roce v řadu problémů - neplatily se mzdy ani závazky za služby a klub málem skončil v insolvenci.

V současné době je hlavním úkolem vedení klubu soustředit se na budoucnost a zabezpečit jeho dlouhodobou perspektivu. Máme před sebou řadu úkolů, jejichž realizace musí být neprodleně zahájena. K těm nejdůležitějším patří především sportovní cíle a příprava na novou sezónu, schválení funkční organizační struktury, stabilizace vztahů v klubu, zahájení systémové marketingové práce a vypracování dlouhodobé koncepce. Naším záměrem je vytvořit silný a prosperující sportovní klub, který bude schopen vychovat další generace úspěšných fotbalistů.

Hlavním cílem je pak jednoznačně nalezení silného finančního partnera, který bude schopen zajistit fungování klubu dlouhodobě. Může to být reklamní partner, ale i partner, který vstoupí do vlastnické struktury. Představenstvo SFC si uvědomuje, že město Opava nemůže nekonečně navyšovat prostředky vkládané do klubu, protože by to bylo na úkor rozvoje města a jiných sportovních, kulturních či vzdělávacích aktivit, končí Prohlášení představenstva SFC. Reklamní partner na účet města dohodnutých 18 milionů nesložil
Tisková zprává advokátní kanceláře AGM Partners, která zastupuje  v záležitosti SFC Statutární město Opavu

Slezský fotbalový club Opava se ke konci roku 2018 dostal do závažných ekonomických potíží. Fotbal muselo mimořádně zachraňovat město, aby nedošlo k úpadku. Jedním z hlavních důvodů ekonomického kolapsu klubu a ohrožení hry v I. lize byla nezaplacená faktura za reklamní plnění od generálního partnera – firmy OpavaNet a.s. Dluh vůči fotbalovému klubu vznikl už v červnu roku 2018, kdy fotbalový klub i firmu OpavaNet a.s. vedla tatáž osoba – pan Marek Hájek.

Kdyby společnost OpavaNet finance za reklamní plnění zaplatila, nemuselo se z městské kasy vytáhnout záchranných 24 milionů korun.

Primátor města Tomáš Navrátil několik měsíců hledal s firmou OpavaNet řešení, jak dluh zaplatit. OpavaNet navrhnul a smluvně potvrdil, že složí částku 18 milionů na dohodnutý bankovní účet a po zaplacení se budou hledat cesty, jak celou věc smírně a bez právníků uzavřít. Fotbalový klub marně čekal na slíbené složení peněz na účet města, které tam dle dohody měly být doručeny do pátku 3. 5. 2019.

„Smlouvu o složení peněz navrhnul a odsouhlasil sám předseda představenstva firmy OpavaNet Marek Hájek. Proto je nepochopitelné, proč tuto smlouvu podepsal, když ji obratem porušil. Na Okresním soudu v Opavě je podána iniciační žaloba, kterou rozšíříme o celou dlužnou částku. OpavaNet dluh popírá, leč k vystavení faktury dal pokyn jejich vlastní předseda představenstva. Vedení města a fotbalového klubu nezbývá nic jiného, než se bránit soudní cestou,“ vysvětluje JUDr. Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která město v této záležitosti zastupuje.

Moravskoslezskénovinky.cz informovala Mgr. Lada Dobrovolná, tisková mluvčí Magistrátu města Opavy.

(jv,moravskoslezskenovinky.cz,foto:arch.)