Svátek má: Ema

Regiony

Velikost textu:

Tři desítky vyšetřovatelů požárů z HZS MSK absolvovaly kvalitní fotokurz

Tři desítky vyšetřovatelů požárů z HZS MSK absolvovaly kvalitní fotokurz

Celkem 29 základních a zastupujících vyšetřovatelů požárů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje prošlo během února a  března 2019 pětidenním intenzivním kurzem správného focení.

Z kurzu
17. března 2019 - 12:00

S novými kvalitními fotoaparáty v rukou se vyšetřovatelé učili teoreticky a hlavně prakticky základy expozice, nastavení podmínek pro co nejostřejší fotografii, práci s malým a velkým bleskem, a to jak za slunečního svitu, tak i v horších světelných podmínkách i ve tmě.

Všechny tři kurzy byly součástí dlouhodobého projektu EU Direct (DIsaster REsilient Communities and Towns). Jejich účastníci byli příjemně překvapeni kvalitou výuky, především díky přístupu profesionálního fotografa Jana Kováče z Ostravy. Shodli se na tom, že kurz byl pro jejich zodpovědné zaměstnání jednoznačně přínosný, což se jistě potvrdí v každodenní praxi. Někteří dokonce navrhovali po nějaké době, po aplikování nabytých vědomostí v praxi, fotokurz v jednodenní verzi zopakovat.

Vyšetřovatelé požárů prostřídali učebnu hasičské stanice s evakuačním stanem, ateliérem a hlavně s exteriéry v Dolní oblasti Vítkovic a v areálu Koksovny Šverma. Pro kvalitní fotovýuku obětoval každý za tří kurzů vždy dva velmi zánovní osobní automobily, jejichž požár v různých fázích se snažili co nejvěrněji zachytit a pak správné vytvoření fotografie rozebrat na obrazovce počítače s hlavním lektorem kurzu. Poprvé fotili vyšetřovatelé zapálené auto za světla, podruhé za tmy.

Výuku vhodně doplňovala profesionální fotografka Kvetoslava Zambojová z Brna, která zaskakovala i v roli modelky, pózující obvykle před moderní hasičskou technikou. Hasiči samozřejmě nezapomněli na trénink úpravy vytvořených fotografií v počítači a jejich ukládání a archivace.

Hlavním cílem této aktivity je zvýšit teoretické a praktické znalosti a dovednosti příslušníků vykonávajících vyšetřování požáru v oblasti pořizování fotodokumentace, která je nedílnou a důležitou součástí jejich práce. Kurz absolvovali jak základní vyšetřovatelé požárů (vykonávají vyšetřovaní požáru jako hlavní pracovní činnost), tak zastupující vyšetřovatelé požárů. Absolventi kurzů budou efektivněji využívat fotoaparát s příslušenstvím s cílem zachytit všechny momenty v průběhu a po požáru, a tím získat lepší důkazový materiál zejména u složitých a nejednoznačných požárů, což je významným krokem k přesnějšímu stanovení příčiny požáru.„Systematickým přístupem s dostatečnými odbornými znalostmi a správným pochopením principů fotografování je často možno objevit nové faktické údaje pro určení příčiny vzniku požáru, které mohou znamenat nutnost přehodnocení předchozích závěrů, zcela změnit příčinu požáru a v konečném důsledku i odhalit možnou nedbalost nebo dokonce trestný čin. V případě určení správné příčiny vzniku požáru lze pak nastavit v oblasti prevence jiné principy a pravidla tak, aby se obdobná událost již neopakovala. Tím se přispěje ke zvyšování požární bezpečnosti v Moravskoslezském kraji, což se v konečném důsledku kladně projeví na snížení počtu zranění, ztrát na životech a poškození majetku v Moravskoslezském kraji,“ vysvětlil náměstek ředitele HZS MSK pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Miloš Střelka, který se sám jako aktivní vyšetřovatel požárů jednoho z fotokurzů zúčastnil.

Projektu Evropské unie s názvem DIRECT je spolufinancován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO). Partnery projektu jsou FORS Montenegro - Nadace pro rozvoj severní Černé Hory (hlavní koordinátor projektu), Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Česká asociace hasičských důstojníků, Ministerstvo vnitra Černé hory a Hasičský záchranný sbor města Kranj (Slovinsko). Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně připravenosti obyvatelstva, záchranných složek a veřejných institucí v České republice, Černé Hoře a Slovinsku na případné přírodní či jiné katastrofy, formou pořádání např. mezinárodních cvičení a výcviků, odborných konferencí, osvětových seminářů a soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol, odborných seminářů pro zaměstnance škol a místní správy.

Moravskoslezskénovinky.cz informoval por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí HZS MSK.

(jv,moravskoslezskenovinky.cz,foto:hzsmsk)