Svátek má: Státní svátek

Regiony

Velikost textu:

V Opavě končí činnost krizového štábu, pozor na změny!

V Opavě končí činnost krizového štábu, pozor na změny!

Nedělním ukončením nouzového stavu dochází v Opavě k několika změnám. Končí činnost krizového štábu, rozvozy obědů či nákupů pro potřebné či distribuce roušek.

Krizový štáb města Opavy.
25. května 2020 - 12:00

Končí i parkování zdarma v zónách placeného stání. I nadále platí omezený volný pohyb v budovách magistrátu, občané zde budou mít přístup pouze po předchozí rezervaci.  K jakým změnám tedy od pondělí dojde?

S ukončením nouzového stavu končí i telefonní a e-mailové linky krizového štábu. Ukončen bude i provoz tzv. jídlolinek, prostřednictvím kterých si potřební občané mohli objednávat dovoz obědů a nákupy jídla a drogerie. Ruší se i distribuce roušek, které město rozváželo zejména seniorům či nemocným.

S ukončením nouzového stavu se muselo zrušit parkování zdarma v parkovacích zónách. Vláda o zrušení rozhodla počátkem května, vedení radnice pak rozhodlo, že se parkovné nebude vybírat do konce nouzového stavu. Zrušilo se i místo připravené pro případ karantény lidí bez domova.

Provoz MHD se od pondělí 18. května vrací do běžného provozu s tím, že nebudou obsluhovány trolejbusové linky 202, 204, 205 a 210, využívané především žáky a studenty. Od 1. července pak budou platit běžné letní jízdní řády.

I nadále platí omezení volného pohybu klientů po budovách magistrátu, očekáváme, že to bude po dobu zhruba jednoho týdne. Veřejnost do budov magistrátu bude vstupovat jen na základě on-line objednávky nebo telefonicky, písemně či elektronicky domluvené osobní návštěvy s konkrétním zaměstnancem úřadu. Klient bude vyzvednut u vstupu do budovy zaměstnancem úřadu a po provedení potřebných úkonů bude zaměstnancem odveden k východu z budovy.

V případě platby na pokladně bude klient taktéž doprovázen zaměstnancem. Před vstupem do budovy musí podepsat čestné prohlášení, že nemá příznaky onemocnění COVID-19. Vstup zjevně nemocným nebo lidem bez roušky nebude umožněn.

Podatelna (Horní náměstí 69 - Hláska) je pro veřejnost otevřena v rámci běžných úředních hodin. Podací místo – Krnovská 71C (vchod od ulice Krnovská) – bude pro veřejnost otevřeno v době úředních hodin. Občan přinese podání vchodem od ulice Krnovská, vstoupí do vstupního meziprostoru, zazvoní na instalovaný bezdrátový zvonek a pracovnice z vnitřního prostoru vestibulu poštu převezme. Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT je znovu v provozu jak na Krnovské 71B, tak i na podatelně Horní nám. 69.

Pokladna Krnovská 71B bude v provozu pouze pro klienty, kteří budou řešit svoji záležitost v rámci předem domluveného osobního jednání s konkrétním zaměstnancem úřadu. Klient si nemůže domluvit pouze platbu na pokladně (např. poplatek za komunální odpad), úhrady na této pokladně musí souviset s domluvenou schůzkou a s provedenými úkony.

Dále pokladna řeší záležitosti v souvislosti s výkonem opatrovnictví ze strany města apod. Úřední doba této pokladny je shodná s úřední dobou úřadu.

Pokladna Horní náměstí 67 bude v provozu pro všechny klienty, budou otevřeny dvě pokladny, občané budou dodržovat minimální odstupy. Úřední doba této pokladny je shodná s původní úřední dobou pokladny.
Upřednostňována je bezhotovostní platba např. prostřednictvím Portálu občana.
 
(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: Krizový štáb ORP Opava)