Svátek má: Dalibor

Regiony

Velikost textu:

V Pudlově pokračuje stavba protipovodňové hráze

V Pudlově pokračuje stavba protipovodňové hráze

Povodí Odry pokračuje v první etapě výstavby protipovodňové hráze v Pudlově. Investor ukončil kácení stromů a keřů, za nějž musí do dvou let vysadit 648 nových dřevin, v příštích týdnech se pustí do opravy dvou mostů.

Ze stavby
28. února 2023 - 12:00

Ochrana osmi set lidí, jejich domů a také důležité rozvodny, která zásobuje elektřinou celé město, před velkou vodou by měla být kompletně hotová na podzim roku 2025.  

„Rekonstrukce mostu ve Vrbické ulici a mostu do štěrkovny si vyžádá dopravní omezení. Na objízdné trasy řidiče navede přechodné značení. Následně se Povodí Odry chystá na stavbu protipovodňové zdi podél Stružky ve Vrbici a ochranné hráze až po zmíněný mostek do štěrkovny,“ okomentoval průběh investiční akce místostarosta Bohumína Lumír Macura. Podle vyjádření Povodí Odry se s opravou mostu do štěrkovny začne v druhé polovině dubna, práce na mostu ve Vrbické ulici odstartují o měsíc později.

Plánované rekonstrukci dopravní infrastruktury předcházelo nutné kácení 470 stromů. „Podmínkou bylo, aby Povodí Odry provedlo zásahy do dřevinných porostů mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tedy nejpozději do března, což splnilo. Současně odborníci vyloučili, že by záměr stavby měl negativní vliv na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. I přes velký rozsah kácení šlo o průměrné až podprůměrné kusy stromů,“ konstatoval vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Radim Stošek. Jak upřesnil, v místech, kde došlo k rozsáhlejšímu narušení vegetačního krytu, se část ploch ponechá přirozenému zalesnění, část bude sloužit k náhradní výsadbě podle charakteru okolního biotopu.

Státní podnik musí podle rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vysadit na území města 648 stromů. Část z nich přímo v blízkosti řeky Odry u budoucí hráze, část pak u výpadovky na Karvinou, konkrétně v oblasti Polní a Úvozní ulice ve Skřečoni, kde město před dvěma lety vytvořilo nový lesík v rámci Územního systému ekologické stability. „Půjde o dlouhověké a perspektivní stromy, konkrétně o dub letní, lípu srdčitou, habr obecný a dva druhy javoru,“ vyjmenoval vedoucí odboru s tím, že náhradní výsadba musí být hotova nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby, případně do dvou let od kácení. Povodí Odry navíc musí dalších pět let o nové stromy pečovat.Pudlov je poslední bohumínskou městkou částí, která na zhotovení protipovodňového valu čeká. Projekt má tři etapy a jeho realizace přijde na 400 milionů korun. Hráz bude mít délku téměř tři kilometry a šířku v koruně čtyři metry. Aby se vytvořil volný prostor pro bezpečné rozlévání vody do okolí v případě záplav, nepovede v těsné blízkosti řeky. „Na investiční akci jsme se jako město podíleli i finančně. Poskytli jsme celkem šest milionů korun, čtyři z toho na výkupy pozemků, zbývající dva na zpracování projektu. Proces výkupů pozemků trval kvůli některým majitelům dlouhých šest let, nakonec se neobešel bez procesu vyvlastnění. Výstavbu protipovodňové hráze vítáme, protože ochrání majetek, zdraví i životy našich lidí. Všichni máme ještě v živé paměti, jak to u nás vypadalo po záplavách v roce 1997 a 2010,“ uzavřel starosta města Petr Vícha.

Moravskoslezskénovinky.cz informovala Jana Končítková, tisková mluvčí, město Bohumín.

(rp,moravskoslezskenovinky.cz,foto:MeU Bohumin)
Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%