Svátek má: Leoš

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Adolf Hitler, Benito Mussolini a banky

Nabízím k zamyšlení nepříjemnou myšlenku, že válka nebyla v roce 1945 nikdy skutečně vyhrána, jak se mnozí mylně domnívají.

Proč?  Jednoduše proto, že hlavní hybatelé vzestupu fašismu během let 1920-1930 nejenže zůstali nepotrestáni v Norimberku, ale dodnes mají obrovský vliv na transatlantické společenství a pokračují ve své hře, jako by nic nestalo a nedělo.

Válečné mašinérie, které vedli Hitler a Mussolini, nebyly nikdy plně pod jejich svrchovanou kontrolou. Financování, které používali, nepocházelo z bank Itálie nebo Německa. Technologie v petrochemii, výpočetní technice a jinde nepocházely z Německa nebo Itálie. Vládnoucí vědecká ideologie eugeniky, která řídila německé praktiky rasové očisty, nevznikla v myslích německých myslitelů. Kdo tedy byl a je loutkovodičem?
Síť finančníků a průmyslníků

Nebýt mocné sítě finančníků a průmyslníků z let 1920-1940 - Rockefeller, Warburg, Montague Norman, Osborn, Morgan, Harriman nebo Dulles, pak lze s jistotou říci, že fašismus by nikdy nebyl možný jako řešení hospodářských problémů poválečného řádu. Patriarcha Bushovy dynastie si udělal jméno tím, že financoval nacismus spolu se svými obchodními partnery Averellem Harrimenem a Averellovým mladším bratrem E. Rolandem. Ten měl naverbovat Prescotta do Skull and Bones během studia na Yaleově univerzitě. Prescott, v té době ředitel Brown Brothers Harriman, poskytl cenné půjčky k udržení zbankrotované nacistické strany nad vodou během Hitlerovy ztráty podpory v roce 1932. Tenkrát německé obyvatelstvo zvolilo do úřadu antifašistického generála Kurta von Schleichera jako kancléře. Ten byl shledán vinným z obchodování s nepřítelem jako ředitel Union Banking Corporation (UBS) v roce 1942!

Jedenáct měsíců poté, co USA vstoupily do druhé světové války, federální vláda provedla vyšetřování všech nacistických bankovních operací v USA a ptala se: Proč Prescott pokračoval v řízení banky, která byla hluboce zapletena s Bank voor Handel en Scheepvart Fritze Thyssena v Nizozemsku? Thyssen (1873-1951), průmyslový magnát je mj. známý knihou Zaplatil jsem Hitlerovi. Napsal ji novinář Emery Reves a byla vydána v roce1941 v USA. Kniha podporuje Revesovu myšlenku, že němečtí průmyslníci financovali Hitlera a vedli ho k moci.

Zmíněná UBS banka byla svázána s německým koncernem Vereinigte Stahlwerke AG, který ovládal cca 75% německých zásob železné rudy, 41,4% univerzálního plechu, 38,5% pozinkované oceli, 45,5% trubek a 35% výbušnin a zaměstnával cca 200 000 lidí. Thyssen hrál významnou roli v německém obchodním životě jako vedoucí Německého sdružení železářského a ocelářského průmyslu a jako člen představenstva Říšské banky.

Nařízením 248 zabavila federální vláda USA 22. října 1942 Prescottovi veškerý majetek, Rockefellerova Standard Oil vytvořila nový mezinárodní kartel spolu s IG Farben v roce 1929 v rámci Youngova reparačního plánu pro Německo, přijatého v roce 1930. Owen D. Young (1874-1962) byl americký podnikatel, právník a diplomat. Na druhé Haagské konferenci o německých reparacích zastupoval USA. Youngův německý plán splácení dluhu se stal základem pro vznik Bank of International Settlements (BIS), konsolidoval mezinárodní kartel průmyslníků a finančníků londýnského City a Wall Streetu. Není BIS jako BIS!

Kartelová dohoda z roku 1928 (IG Farben, Dupont Industries, Shell a Rockefeller Standard Oil aj.) umožnila standard Oil předat všechny patenty a technologie pro výrobu syntetického benzínu z uhlí společnosti IG Farben. To umožnilo Německu zvýšit produkci z 300 000 tun přírodní ropy v roce 1934 na neuvěřitelných 6,5 milionu tun. Bez transferu patentů a technologií by nedošlo k modernímu mechanizovanému válčení, které charakterizovalo druhou světovou válku.

Dva roky před začátkem Youngova plánu JP Morgan poskytla Mussoliniho fašistickému režimu půjčku ve výši 100 milionů dolarů – přičemž král Demokratické strany Thomas Lamont hrál roli Prescotta Bushe v italské operaci Wall Street. Nebyl to jen JP Morgan, kdo miloval Mussoliniho korporátní fašismus, ale i Henry Luce. Ten dal na obálku svého časopisu Time osmkrát mezi lety 1923 a 1943 Il Duce a neúnavně propagoval fašismus jako řešení hospodářského zázraku pro Ameriku. Řešení hospodářského zázraku pro Ameriku propagoval i časopis Fortune a Life. Proto mnoho Američanů traumatizovaných depresí z roku 1929 přijímalo myšlenku, že americký fašismus může být spásou, protože by mohl dát jídlo.

Brown Brothers Harriman, Bushova nacistická banka byla produktem dřívější fúze z roku 1931, která se uskutečnila mezi bankou Montagu Normana (Brown Brothers) a Harrimanem, Bushem a spol. Montague Norman byl guvernérem Bank of England v letech 1920 až 1944, vůdcem Anglo-German Fellowship Trust a kontrolorem německé Hjalmara Schachta. Ten byl prezidentem Reichsbank (1923-1930) a ministrem hospodářství (1934-1937). Norman byl také primárním kontrolorem (BIS) od jejího založení v roce 1930 po celou druhou světovou válku.

Ačkoli BIS byla založena v rámci Youngova plánu a nominálně řízena Schachtem jako mechanismus pro splácení dluhů z první světové války, švýcarská Centrální banka centrálních bank, jak se často nazývá, byla klíčovým mechanismem pro mezinárodní finančníky k financování nacistické mašinérie. Skutečnost, že BIS byla pod totální kontrolou Montagu Normana, odhalil nizozemský centrální bankéř Johan Beyen, který řekl: Normanova prestiž byla ohromující. Jako apoštol spolupráce centrálních bank udělal z centrálního bankéře jakéhosi arcikněze měnového náboženství. BIS byla ve skutečnosti jeho výtvorem. Zakládajícími členy rady byly soukromé centrální banky Británie, Francie, Německa, Itálie a Belgie a soukromé americké banky JP Morgan, First National of Chicago a First National of New York. Tři americké banky se po válce sloučily a dnes jsou známé jako Citigroup a JP Morgan Chase. V zakládající ústavě byla BIS, ředitelům a zaměstnancům udělena imunita vůči všem svrchovaným vnitrostátním zákonům. Švýcarským orgánům nebyl povolen vstup do prostor BIS. Doporučuji: Tower of Basel: The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World (2013).Eugenika - Věda o sociálním darwinismu

V roce 1932 hostil New York Třetí eugenickou konferenci, kterou spolu sponzoroval William Draper Jr (bankéř JP Morgan, šéf General Motors a vůdčí osobnost Dillon Read a spol.) a rodina Harrimanů. Na této konferenci se sešli přední eugenici z celého světa, kteří přišli studovat úspěšnou aplikaci eugenických zákonů v USA, která začala v roce 1907 pod záštitou Theodora Roosevelta. Tyto autority se schovávaly za pozlátkem vědy, diskutovali o novém věku řízené evoluce člověka pod globální vědeckou diktaturou.

Vedoucí britský fašista Fairfield Osborn na konferenci řekl, že eugenika - pomáhá a povzbuzuje přežití a množení nejschopnějších; nepřímo by to kontrolovalo a odrazovalo od násobení nevhodného. Pokud jde o to druhé, jen ve Spojených státech je široce uznáváno, že existují miliony lidí, kteří působí jako vlečné sítě nebo kotvy na pokroku lodi státu ... Zatímco někteří vysoce kompetentní lidé jsou nezaměstnaní, masa nezaměstnanosti patří mezi méně kompetentní… V přírodě by tito méně zdatní jedinci postupně zmizeli, ale v civilizaci je udržujeme v komunitě v naději, že mohou všichni najít zaměstnání. To je jen další příklad humánní civilizace, která jde přímo proti řádu přírody a podporuje přežití nejschopnějších.

Temné dny velké hospodářské krize proto byly dobrými pro bigotnost a nevědomost. Eugenické zákony byly aplikovány na dvě kanadské provincie a široce se rozšířily po Evropě a Americe kde eugenické zákony se uplatňovaly ke sterilizaci nezpůsobilých. Rockefellerova nadace začala financovat německou eugeniku a především vycházející hvězdu lidského zdokonalování Josepha Mengeleho. Své setkání s Hitlerem 29. ledna 1935, kontrolor kulatého stolu lord Lothian citoval Führerovu vizi árijského spoluřízení Nového světového řádu slovy: Německo, Anglie, Francie, Itálie, Amerika a Skandinávie ... by měly dospět k nějaké dohodě, podle níž by zabránily svým státním příslušníkům pomáhat při industrializaci zemí, jako je Čína a Indie. Je sebevražedné podporovat ustavení zpracovatelského průmyslu v zemědělských zemích Asie.

Fašistická mašinérie se ale nechovala tak, jak si přáli v Londýně. Hitler si začal uvědomovat, že jeho vojenská mašinérie dala Německu moc vést Nový světový řád, spíše než hrát druhé housle. Zatímco mnoho londýnských a wall streetových oligarchů bylo ochotno se této nové realitě přizpůsobit, bylo rozhodnuto plán zrušit a bojovat později. K dosažení tohoto cíle byl vymyšlen skandál, který měl ospravedlnit abdikaci pronacistického krále Edwarda VIII. v roce 1936 a usmiřující se premiér Neville Chamberlain byl v roce 1940 nahrazen Winstonem Churchillem, celoživotním rasistou, eugenikem, obdivovatelem Mussoliniho a především oddaným britským imperialistou.

Fašisté versus Franklin Roosevelt.

Profašistický establishment Wall Streetu dostal v roce 1932 protihráče - antifašistického prezidenta Franklin Roosevelta (FDR). Pokus o atentát v únoru 1933 selhal, plány na státní převrat v roce 1934 byly zmařeny vlasteneckým generálem jménem Smedley Butler. Úsilí Wall Street udržet USA mimo válku v naději, že Nový světový řád spolu povedou s Německem, Francií a Itálií, se rozpadalo. FDR zavedl rozsáhlé reformy bankovního sektoru, zmařil pokus o vytvoření globální diktatury bankéřů pod vedením BIS apod.  Japonský útok na Pearl Harbor (1941) polarizoval americkou psychiku tak hluboce, že odpor proti vstupu USA do druhé světové války se rovnal politickému harakiri. Připomínám projev Roosevelta z roku 1938, ve kterém připomněl Kongresu pravou povahu fašismu:    

První pravdou je, že svoboda demokracie není bezpečná, pokud lidé tolerují růst soukromé moci do té míry, že se stane silnější než jejich demokratický stát sám. To je ve své podstatě fašismus – vlastnictví vlády jednotlivcem, skupinou nebo jakoukoli jinou ovládající soukromou mocí... Mezi námi dnes roste koncentrace soukromé moci, která nemá v dějinách obdoby. Tato koncentrace vážně narušuje ekonomickou efektivitu soukromého podnikání jako způsobu poskytování zaměstnání pro práci a kapitál a jako způsob zajištění spravedlivějšího rozdělení příjmů a výdělků mezi lidi národa jako celku.

Vstup USA do druhé světové války byl spolu rozhodující faktorem při zničení fašistické mašinérie. Sen Roosevelta, Wallace a spojenců v Evropě, SSSR a Číně o světě řízeném rozsáhlým rozvojem a oboustranně výhodnou spoluprací se nenaplnil. Uzavření BIS, které se diskutovalo během konference v Bretton Woods v červenci 1944, schválení Whiteových rezolucí o rozpuštění BIS a auditu jejích účetních knih nebylo nikdy uvedeno do praxe. White, který se měl stát prvním šéfem MMF, obhajoval Rooseveltův program na vytvoření nového antiimperiálního systému financí, vůdce Fabiánské společnosti a oddaný eugenik John Maynard Keynes bránil banku a tlačil na redefinici poválečného systému kolem jedné světové měny zvané Bancor, kontrolované Bank of England a BIS.

Fašistické obrození v poválečném světě

Trumanova doktrína (1945) a anglo-americký zvláštní vztah nahradily Rooseveltovu antikoloniální vizi, antikomunistický hon na čarodějnice proměnil USA v policejní stát pod dohledem FBI a každý, kdo byl přátelsky nakloněn k SSSR byl cílem destrukce. Osud Rooseveltových spojenců Henry Wallace a Harry Dexter White, jejich smrt v roce 1948 během kampaně za Wallaceovu prezidentskou kandidaturu ukončila antikoloniální éru MMF. Finančníci, kteří přinesli a vypěstovali světový fašismus, se vrátili do práce, infiltrovali všechny brettonwoodské instituce a přeměnili je z nástrojů rozvoje na nástroje zotročení. Doporučuji: Confessions of an Economic Hit man, autor Johna Perkins (2004).

Evropské bankovní domy představující starou šlechtu říše pokračovaly ve své činnosti bez trestu. George Schultz, zorganizoval odstranění amerického dolaru ze zlaté rezervy (1971), ve stejném roce byla vytvořena Rothschildova mezialfová skupina bank, aby zahájila nový věk globalizace. Plovoucí dolar v roce 1971 předznamenal paradigma konzumerismu, post-industrialismu a deregulace. Ta transformovala kdysi produktivní západní státy a národy na spekulativní koše, kasina, bubliny a větrné mlýny, jako náhražku zemědělsko-průmyslových praktik. Dnes v roce 2022 si připomínáme vítězství nad fašismem a nacházíme se na hraně největšího finančního kolapsu v historii s fiktivním kapitálem, zralým k explozi s kořeny globální hyperinflace podobné té, která zničila Výmar v roce 1923. Dnes je představitelná globální hyperinflace.

BIS, která měla být rozpuštěna v roce 1945, dnes kontroluje Radu pro finanční stabilitu, reguluje světový obchod s deriváty, který se stal moderní zbraní hromadného ničení. Výsledkem je větší chaos ve světě než se Hitlerovi kdy mohlo zdát. Proto příště nebude řeč o vítězství nad fašismem, ale bude řeč o zničení kořenů toho, oč usiloval antifašistický duch Roosevelta, jeho moderní následníci a rostoucí řady sjednocených národů s několika miliardami obyvatel, jejichž vůdci si uvědomili, že nesmíme brát jako samozřejmost to, co je mimo historický kontext, že musíme ty, kteří tvrdí, že Dostojevskij, Čajkovskij nebo Puškin by měli být zakázáni, hodnotit jako součást oligarchie totalitního systému a patřičně s nimi jednat. Existence kultury je totiž v každém smyslu existencí národa.

Vojenská operace na Ukrajině a rusofobie jsou částí zástupní války proti RF. Války o zrušení kultury jako takové, o zrušení celého národa a války o prodloužení hegemonie petrodolaru. Boj bude proto tvrdý, dlouhý a pro naši existenci, včetně politiků - synů, dcer, vnuků a vnuček nacistických osobností dnes u moci, existenciální. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
26%
Ne
transparent.gif transparent.gif
63%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
11%