Svátek má: Jonáš

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Kultura výživy jako základ moderního humánního ekonomického modelu

V době plné nejistot, strategických šoků, beztrestného podvádění většiny společnosti elitami, centralizovaného vlastnictví zdrojů základních potravin, výroby, energie, distribuce, financí a unifikace (včetně kultury stravování) je velmi obtížné dělat jakékoli předpovědi-


- je to jako předpovídat počasí. Dnes je objektivně nutné rozšířit intenzitu koncepcí, jejichž realizace není možná bez podpory společnosti, politických změn a především bez zásadní změny vzdělání a přístupu samotného člověka k fotosyntéze.

V názvu uvedený humánní ekonomický model lze realizovat na regionální úrovni. Hlavními podmínkami pro jeho realizaci jsou: vzdělávání jednotlivců o různých kulturách a civilizacích, přístup k fotosyntéze s jejím rozhodujícím významem pro život na planetě Zemi, intuitivní chápání entropie jako míry neurčitosti systému a znalost osobních skutečných potřeb jednotlivce.

Entropický pohled a koncepční řešení hlavních problémů modernity již na univerzitní úrovni umožňuje formulovat řadu odpovědí na otázky, které dnešní vlastnická a politická elita společnosti veřejně nepokládá. Takové chování nepatrné menšiny nelze ve vysoce rizikové demokratické společnosti, jakou ta naše je, zásadně ignorovat. Je to důležité i proto, že demokratický systém, stejně jako příroda sama, se vyznačuje decentralizací a kolektivním principem.

Již krátký exkurs do historie umožňuje konstatovat, že již ve 13. století se v různých civilizacích Eurasie vyvinuly formy podobné těm, které se objevily o 500 let později. Evropa měla politicky roztříštěná křesťanská království; Blízký východ a Afrika žily v rámci islámských politických říší; Čína byla stejně jako dříve politicky nezávislá; Indie spolu se svými kulturními zvláštnostmi a zvláštním obyvatelstvem vytvořila relativně tolerantní směs kultur a náboženství. Na první pohled by se zdálo, že je vše jasné, pokud jde o rozdílnost světů. Hlubší pohled na strukturu těchto civilizací však odhalí řadu společných rysů, mezi nimiž je i jeden, který je součástí krátké úvahy o moderním humánním ekonomickém modelu - agrární hospodářství a místní faktor.

Aniž bychom brali v úvahu řadu výjimek a rozdílů mezi civilizacemi, můžeme konstatovat, že v Evropě dominoval římský katolicismus, na Blízkém východě a v Africe islám, v Číně konfucianismus a buddhismus, v Indii hinduismus, islám a buddhismus. Jaká je situace v dnešním světě a jak si v této situaci stojíme my, když pojmy "kultura a civilizace" jsou nesporně propojené a vzájemně závislé?


Pokud předpokládáme, že hlavním zdrojem života je potrava a teprve poté zásoby energie, pak je v tomto kontextu role Slunce a fotosyntézy pro náš život nepopiratelná. Bez nich by na planetě nebyl vůbec žádný život. Obyvatelstvo naší planety představuje přibližně 0,5 % celkové biomasy planety. Taková menšina však potřebuje nejméně 24 % celkové energie produkované fotosyntézou na planetě, aby mohla přežít při naší současné vysoké životní úrovni. Toto "minimum" se stalo nemilosrdným monstrem pro spotřebu energie. A pokud se nezmění naše chování a paradigma, budeme v blízké budoucnosti potřebovat podle ne zcela pesimistických výpočtů 50 % veškeré energie získané fotosyntézou na planetě. Při takovém trendu už nebude nutné ptát se: co jsme to provedli a jakou budoucnost mohou očekávat nové generace lidstva? Tyto otázky jsou procesní a zcela jiné kvality a budou vznikat automaticky. K pochopení rozdílu ve smyslu není nutné univerzitní vzdělání: škola života bude nesrovnatelně těžší a přísnější než jakákoli škola, kterou jsme dosud znali.

Vzhledem k tomu, že potraviny vznikají fotosyntézou a světová populace podle statistik FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) potřebuje energii, je samozřejmé, že dnešní centralizovaná výroba potravin je velmi neekonomická. Protože žijeme ve složitém společenském systému, musíme předpokládat, že i ostatní části tohoto systému (logistika, distribuce, výzkum a další) jsou dnes a budou v budoucnu neekonomické. Toto tvrzení podporují následující fakta: Při celosvětové populaci přibližně 7,5 – 8 miliard lidí již nyní vyrábíme dostatek potravin, abychom uživili přibližně 12 miliard lidí. Zároveň více než miliarda lidí trpí hladem a ještě více jich trpí cukrovkou a dalšími patologickými stavy, jejichž léčba je nákladná. Kromě toho se například Spojené státy potýkají s více než 20 000 tunami denně, Itálie s více než 4 000 tunami potravinového odpadu, o dalších státech se nezmiňuji. Problém je, potravinový odpad se spíše ničí, než aby se likvidoval.     

Vzhledem k tomu, že centralizovaná výroba vyžaduje obrovské množství energie, nelze hovořit o pozitivním příkladu technologického rozvoje a pokroku v mechanismech řízení, ale spíše naopak. Centralizovaná výroba potravin je příkladem cesty k bankrotu, neadekvátních manažerských metod řízení technologických procesů a přírodních a lidských zdrojů.

Čtenářům a posluchačům doporučuji materiály projektu Terra Madre. Projekt sdružuje 6 000 cca sdružení ve132 zemích. Úspěch projektu "Slow Food", který vytvořil Carlo Petrini, má podporu ekonoma Jeremyho Rifkina, profesora ekonomické školy v USA (Warthon Pennsylvanie). Kromě toho existuje možnost shlédnout video-dialog Petrini - Rifkin na téma "Energie potravin a demokracie" v italské rozhlasové televizi Republicca.

Navzdory těmto úspěchům nelze na Západě reálně očekávat, že by se podstata současného systému ekonomického modelu v dohledné době dobrovolně změnila. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
70%
Ne
transparent.gif transparent.gif
15%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%