Svátek má: Havel

Komentáře

Petr Bendl

poslanec PS PČR (ODS)

Odmítáme povinný poplatek pro zemědělce do nově zřizovaného fondu

Hospodaříš na půdě? Zaplať!

Na ministerstvu zemědělství už jsme kdysi řešili otázku tzv. nepojistitelných rizik. V zemědělství totiž existují situace, které pojišťovny odmítají pojistit, což je např. sucho a škody jím napáchané, jdoucí až za hranici existenční nejistoty hospodářů. Posuzovali jsme několik modelů.

Možnost tzv. ‚státem financovaného připojištění‘ ve spolupráci s pojišťovnami jsme vyloučili z důvodů vysokého zatížení státního rozpočtu a často bez efektu financování nemalého zisku pojišťoven. Druhou možností bylo využití PGRLF - existující instituce, kterou stát již využívá jako zprostředkovatele podpor v zemědělství s tím, že by stát podpořil 50 % vznik fondu spravovaného PGRLF a za jasných pravidel by administroval a pomáhal přežít těžko řešitelné situace postižených, přičemž účast v systému by byla pro každého dobrovolná. Výhodou by byly nižší náklady na administraci, kontrolu a koneckonců i fakt, že politické zasahování do systému podpor by muselo být viditelnější a minimalizovala by se vazba na přání vlivných jednotlivců.

Ministerstvo zemědělství ovšem přichází s návrhem, který klíčové hodnoty postrádá. Ukládá nemalou povinnost každému, nikoli dobrovolně, platit do nově zřizovaného fondu každý rok ‚desátky‘. To bude znamenat částku odhadem 500 mil. Kč ročně s tím, že o těchto penězích budou rozhodovat tři ministrovi lidé a čtyři zástupci nevládních organizací. Jednoduchými počty dojdeme k tomu, že stačí jedna organizace nakloněná ministrovi a je vymalováno! Doufám, že se zemědělci proti tomuto návrhu ozvou. My to určitě uděláme!.

Petr Bendl