Svátek má: Marta

Politika

Velikost textu:

Volební maraton v Českém olympijském výboru nekončí

Volební maraton v Českém olympijském výboru nekončí

Volby předsedy a členů nejvyšších orgánů ČOV měly proběhnout již v říjnu 2020, ale od té doby byly již čtyřikrát vyhlášeny a čtyřikrát zrušeny.

Ilustrační foto
7. června 2021 - 10:20

V prvních dvou případech kvůli opatřením v rámci boje proti pandemii koronaviru, následně dvakrát neumožnil volby soud tím, že vyhověl návrhům na předběžná opatření, podaná členy ČOV.  

Praktiky ČOV v posledních letech opakovaně kritizují někteří zakládající členové ČOV, jako např. Česká unie sportu, Sdružení sportovních svazů České republiky či Autoklub ČR, opakovaně poukazují na konkrétní nedostatky či přímo chyby ve Stanovách ČOV, předkládají konkrétní důkazy o tom, že v několika ustanoveních jsou Stanovy ČOV v přímém rozporu nejen s českou platnou legislativou, ale i se základním dokumentem celosvětového olympijského hnutí, s Olympijskou chartou. Projevují výraznou nespokojenost s mnoha kroky současného předsedy Jiřího Kejvala, který podle nich vystupuje v roli samozvané autority, což je také nezákonné atd. Na základě právních analýz dokonce dále např. dokazují, že v nejvyšších orgánech ČOV jsou nečlenové a tito nečlenové dokonce rozhodují o zásadních otázkách olympijského hnutí atd., atd.

Z médií víme, že v horní komoře Parlamentu ČR precizují senátoři usnesení, které vyzve naše politiky, aby se neúčastnili zimních olympijských her v roce 2022, jelikož Čínská lidová republika, jako pořadatel této zimní olympiády, porušuje lidská práva a nerespektuje Olympijskou chartu. Je-li však u nás Olympijská charta, byť v trochu jiném kontextu porušována také, mohlo by to někomu připomínat okřídlené rčení „zloděj volá: chyťte zloděje“. I v tomto světle by bylo nanejvýš žádoucí, tzv. zamést si před vlastním prahem a zajistit, aby u nás k porušování Olympijské charty nedocházelo!Ke kritikům ČOV nepatří jen tak nějaké sportovní subjekty, ale naopak zcela zásadní a důležité sportovní spolky, jejichž členská základna představuje více než 2 miliony evidovaných sportovců.  Žijeme v demokratické společnost, proto tedy ústy jejich představitelů kritizuje Český olympijský výbor výrazná většina našich sportovců. Je to v pořádku? Existují konkrétní důkazy o tom, že Jiří Kejval byl v minulosti několikrát vyzýván, aby zahájil proces změny Stanov ČOV a dal tím do pořádku jejich zjevný nesoulad s nadřazenými právními normami. Jiří Kejval tak nikdy neučinil, což vyústilo až do současného stavu, kdy snahy o očistu prestiže ČOV přecházejí do kompetence soudů.

Je pozoruhodné, že Jiří Kejval má v ČOV stále dominantní postavení, protože na stranu jeho odpůrců se doposud nepřiklonili členové Výkonného výboru ČOV, ač právě oni často sedí na dvou židlích, např. jsou členy Výkonného výboru ČUS nebo jde o představitele významných sportovních svazů, které jsou v ČUS sdruženy. O vnitřních pohnutkách jejich pasivity bychom mohli asi jen spekulovat. Domníváme se ale, že nad základní kritikou ČOV by se měli alespoň zamyslet a nejlépe k ní zaujmout nějaké stanovisko. Mohlo by to vést k rychlejšímu vyřešení složité situace.


Příští volby svolal J. Kejval na úterý 29. června 2021, přitom ale znovu neprovedl žádná opatření, která by zaručovala, že jejich konání nebude opět napadeno soudně. Pouze avizoval, že se v úterý 8. 6. 2021 poradí s Legislativní radou ČOV, což je jeho poradní orgán, a následně rozhodne, zda připustí návrhy na další kandidáty do volených funkcí, včetně jeho případného protikandidáta na předsedu ČOV.

Olympijské kruhy se v naší společnosti vždy těšily úctě a respektu veřejnosti a je smutnou skutečností, že to dnes přestává být pravda. V té souvislosti musíme připomenout, že u soudu zatím leží několik dalších závažných žalob na ČOV, které teprve na soudní procesy čekají a jak dopadnou bychom zase mohli jen spekulovat. Jisté ale je, že sportovnímu prostředí by uklidnění konfrontační situace kolem dění v ČOV, určitě prospělo. A zdá se, že základním kamenem úrazu je právě osoba Jiřího Kejvala a zejména jeho neochota ke spolupráci a nápravě současného neradostného stavu.  

(svob,prvnizpravy.cz,foto:arch.)