Svátek má: Marta

Regiony

Velikost textu:

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit

Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině, tak lze ve zkratce shrnout to, na co ostravské rodiny v realizovaném průzkumu upozorňovaly nejčastěji.

Ilustrační foto
12. května 2021 - 12:00

Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny. Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravské univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů.

„Vážíme si všech zaslaných podnětů. Reakce jsou pro nás cenné a budeme se jimi dál zabývat, a to jak na úrovni města, tak i jednotlivých městských obvodů. Řada impulsů se totiž vztahuje ke konkrétním lokalitám. Je důležité, aby přijatá opatření odrážela skutečný stav a potřeby rodin, které ve městě žijí, a mohla na ně reagovat," řekl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Z výsledků vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s úrovní služeb – vysokého hodnocení dosáhla veřejná doprava, zdravotnictví, školství, kulturní a volnočasové aktivity. Pozornost by podle nich měla směřovat také k otázkám slaďování práce a rodiny – zajištění dostatečné nabídky jeslí, vhodných pracovních příležitostí či poradenství pro rodiny.

Dotázaní pozitivně hodnotili také aktivity rodinné politiky města, například místa přátelská rodině, která původně jako námět k realizaci zaslal občan Ostravy při tvorbě strategického plánu města fajnOVA.


O něco méně dobře byla rodinami hodnocena oblast bezpečnosti, životního prostředí a dostupnost adekvátního bydlení. V souvislosti s veřejným prostranstvím respondenti nejčastěji poukazovali na chybějící veřejné toalety a přebalovací koutky, neudržované chodníky, nevhodně navržené podchody a cyklostezky a celkově nepřívětivé prostředí pro chodce i maminky s kočárky.


Narůstajícím problémem, souvisejícím s přibývající počtem pejskařů, je neukázněnost mnohých majitelů – ať už se jedná o znečištění prostranství psími výkaly či nechtěnou interakci s volně puštěnými zvířaty.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmo)