Svátek má: Marta

Regiony

Velikost textu:

Ostrava podpoří obnovu městských staveb a památek

Ostrava podpoří obnovu městských staveb a památek

Také letos město Ostrava pomůže majitelům památkově chráněných objektů nebo významných městských staveb s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování.

Památková oblast Ostrava.
4. června 2021 - 12:00

O podporu mohou žádat vlastníci městských domů s byty a občanskou vybaveností, staveb určených k sportovnímu a kulturnímu využití a objektů industriálního dědictví. Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června, o přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do konce září. V dotačním programu jsou pro letošní rok alokovány čtyři miliony korun.

Cílem programu, jehož další výzvu schválili 3. března ostravští zastupitelé, je obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které jsou ve špatném technickém stavu, v důležitých lokalitách obvodů. Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče.


Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti záchovné údržby nebo opravy. Žádosti o dotace bude hodnotit Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města.


Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu. Dotovaná oprava či rekonstrukce stavby musí být hotova nejpozději do konce června 2022.

(pšt, moravskoslezskenovinky.cz, zdroj: mmo)