Svátek má: Mikuláš

Regiony

Velikost textu:

Vítkovice o stigma vyloučené lokality nestojí

Vítkovice o stigma vyloučené lokality nestojí

V pondělí 18. září se v obřadní síni radnice v Ostravě-Vítkovicích konala schůzka, jejíž klíčoví aktéři jednali o dopadech sociálního vyloučení na bydlení, bezpečnost a veřejný prostor na území Vítkovic.

Ze setkání
20. září 2023 - 12:00

Cílem schůzky je zahájit intenzivní spolupráci na strategii pro sociální začleňování, která bude zaměřena nejen na Vítkovice, ale bude podkladem i k řešení podobných situací jak na území kraje, tak za jeho hranicemi.

Setkání, které zorganizovalo vedení obvodu Vítkovice, se zúčastnili zástupci Agentury po sociální začleňování (MMR ČR), Magistrátu města Ostravy, PČR, MPO a nevládních organizací. Účastníci se zabývali také vysokým počtem bezdomovců ve Vítkovicích i sociálně patologickými jevy v podobě drogové problematiky.

„Jde už o třetí jednání od letošního května, které jsme iniciovali,“ říká místostarostka obvodu Vítkovice Margareta Michopulu, jež je gestorem připravované strategie. „Poprvé jsme se i s místními občany sešli přímo ve vyloučené lokalitě v ulici Sirotčí, podruhé jsme s nevládními organizacemi probírali přínos jejich práce ke zlepšování vítkovické sociální problematiky. Dnešní setkání by mělo kromě přípravy strategického plánu směřovat i k vytvoření pracovních skupin, v nichž budou zastoupeni místní zastupitelé, členové komisí obvodu, vedoucí odborů, zástupci nevládního sektoru, policejní složky a také odborníci na otázky sociálního začleňování z krajského úřadu a magistrátu,“ upřesňuje místostarostka a podotýká, se Vítkovice strategický dokument pro sociální začleňování potřebují opravdu nutně. „Nechceme, aby se o Vítkovicích pořád hovořilo jako o lokalitě nepřizpůsobivých. Jednou z cest, jimiž se vydáváme, je osvěta, a to jak mezi dospělými a seniory, tak zejména ve školách, kde se žáky otevřeně hovoříme o všech tématech a ukazujeme jim možnosti, které v životě mají. Například je bereme i na exkurze na zasedání zastupitelstva či k soudu, aby si udělaly lepší představu o tom, co svět, v němž žijí, obnáší. Děti pak velmi často osvětově působí v rámci svých rodin,“ pokračuje místostarostka.Tématy bezpečnosti, sociálního bydlení a sociálního vyloučení se dlouhodobě zabývá i starosta Vítkovic Richard Čermák: „I když na tom v problematice sociálního vyloučení a bezpečnosti nejsme z ostravských obvodů nejhůř, snažíme se neustále posouvat dopředu. A pozornost nezaměřujeme jen jedním směrem,“ konstatuje Richard Čermák. „V rámci prevence se co nejvíc věnujeme dětem, jimž se snažíme kromě jiného nabízet i smysluplné trávení volného času. Skvělý ohlas například má náš prázdninový projekt Hrajeme si bez rozdílů. Ve spolupráci s Charitou Ostrava rovněž cílíme na lidi bez domova. Úspěšný je například náš loni odstartovaný společný pilotní projekt Stravenka, kdy nám lidé bez přístřeší pomáhají uklízet ulice obvodu a za každou odpracovanou půlhodinu obdrží stravenku v hodnotě 50 korun. A ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ostrava se zaměřujeme na bezpečnost,“ uvádí starosta hned několik příkladů z vítkovické praxe. „Víme, že okolí vnímají obvod jako sociálně vyloučený. Víme, že je zde silné zastoupení nízkopříjmových rodin. Víme, že máme nejvyšší nezaměstnanost v republice. Víme, že zde máme vysoký podíl osob s nízkou úrovni dosaženého vzdělání. Víme, že aktuální je problematika bezpečnosti s ohledem na zvýšené bezdomovectví a užívání drog.  S ohledem na takovou zátěž je proto nutné postupovat systematicky a se širokým zapojením klíčových aktérů, významné je i financování z veřejných rozpočtů,“ akcentuje starosta s poznámkou, že už dlouho poukazuje na to, že přerozdělování peněz z rozpočtu je pro podobné lokality, jakými jsou Vítkovice, nevýhodné. „I proto jsme toto setkání iniciovali,“ dodává.
 
(rp,moravskoslezskenovinky.cz,foto:mc ostrava vitkovice)Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
69%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%