Svátek má: Oldřich

Zprávy

Velikost textu:

BRICS, malý krok pro ně, kolaps pro nás?

BRICS, malý krok pro ně, kolaps pro nás?

Zdá se, že summit BRICS, který se konal v Durbanu v Jižní Africe ve dnech 22. až 24. srpna, porodil myš. Zatímco před několika týdny jsme hovořili o vytvoření společné měny a nové SMI, měli jsme nárok pouze na omezené rozšíření.

Lídři BRICS
5. září 2023 - 06:20

Není však pravděpodobné, že by BRICS světový řád narušil ?

Zatímco 19 zemí by se chtělo připojit k alianci, pouze 6 z nich bude šťastně zvolených 1.ledna 2024. Nejprve je třeba poznamenat, že jednomyslnost potřebná pro vstup do klubu představovala určité potíže: Indie a Brazílie se obávaly ztráty části svého vlivu. Toto omezené rozšíření ve skutečnosti umožňuje hladkou změnu.

Integrace Argentiny umožňuje Brazílii rozšířit vliv skupiny na hispánskou Ameriku bez zadání vstupenky pro Mexiko (Argentina váží pouze 0,7% světového HDP oproti 1,8% pro Mexiko, což je tedy konkurenceschopnější s Brazílií s 2,3% ). Stejně tak Jižní Afrika rozšířila pole skupiny na černou Afriku s integrací Etiopie, čímž se zabrání integraci skutečného afrického obra, kterým je Nigérie (Jižní Afrika váží 0,6% světového HDP a Nigérie 0,8 % zatímco Etiopie váží pouze 0,2% ).

Většina nových států jsou však státy Blízkého východu: Egypt (první arabská země podle populace 110 milionů obyvatel) a kontroly Suezského průplavu, přes který čínské zboží prochází do Evropy, Saúdská Arábie (druhá země produkující a vyvážející ropu), Spojené arabské emiráty a Írán také hlavní vývozci ropy. Toto rozšíření umožňuje zahrnout do skupiny arabský a muslimský svět, který nebyl zastoupen v původní skupině.


BRICS +, která má nyní 11 členů, posiluje svou základnu: Představuje 36,2% světového HDP v PPP proti 31,7% Západu (s Austrálií a N-Z, bez Japonska a Koreje ). Představuje především 43,9% světové průmyslové výroby oproti 24,3%  Západu (také s Austrálií a N-Z, ale bez Japonska a Koreje).

Rozšířená aliance však především představuje, navzdory neexistenci nového měnového systému a nové společné měny, skutečnou hrozbu pro dolar a euro. Protože jeho produkce ropy představuje 42,3% světové produkce a zejména jeho vývoz 52% světového vývozu čisté (a 33,1% čistého dovozu s Čínou za 23,8% a Indií za 8,9% ).

Pokud skupina představuje takovou váhu při čistém vývozu a dovozu ropy, už nemusí používat dolar jako platební prostředek !


A to je hlavní problém pro Spojené státy. Konec ropodolárního systému by byl katastrofou. Dolar by se nakonec mohl doslova zhroutit, stejně jako euro.

Pokud by se takový scénář naplnil, byla by to katastrofa pro západní země s velkým obchodním deficitem, Spojené státy, Velkou Británii, Francii, protože ty by již nemohly platit za své dovozy v měně dolaru, to by bylo silně zablokováno: My (Francie) mohli bychom platit za energii (ropu, plyn) a dovoz vyrobených produktů ne více než podle hodnoty našeho exportu: To by byl kutečný kolaps našich nákupních kapacit.

(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?