Svátek má: Darina

Komentáře

Česká ekonomika zůstala ve čtvrtém kvartálu 2018 v dobré kondici

Česká ekonomika rostla v loňském posledním čtvrtletí tempem 0.9% mezikvartálně a 2.8% meziročně, tedy o desetinu procentního bodu pomaleji, než naznačoval bleskový odhad HDP.

Celoroční výsledek zůstal díky drobným revizím předchozích období beze změny na 3.0%.
 
Revize růstu ve čtvrtém kvartálu směrem dolů není překvapením. I v minulosti docházelo k podobným korekcím v situaci, kdy v ekonomice podobně jako koncem loňska klesaly zásoby, což je složka HDP, kterou statistici v bleskovém odhadu ještě nejsou schopni postihnout.
 
Rok 2018 tedy zastihl českou ekonomiku v dobré kondici, na čemž ani závěr roku mnoho nezměnil. Na růstu se ze strany produkce podílela všechna významná odvětví. Ze strany poptávky se jeví jako pozoruhodné zrychlení tempa exportu koncem roku, kdy v řadě zemí našich obchodních partnerů začínal útlum poptávky. Aspoň částečným vysvětlením může být předzásobování zpracovatelských řetězců a obchodníků v Evropě před brexitem.
 
Další pozoruhodností zveřejněných čísel je citelné zpomalení růstu mezd při pokračujícím silném růstu zaměstnanosti. Zvýšení průměrné mzdy za 4Q18 nyní odhadujeme meziročně jen na 6.7%. Je zřejmé, že se mnoha podnikům dařilo nepodléhat nadměrným mzdovým požadavkům, a to zřejmě za pomoci zvyšování podílu zahraniční pracovní síly. Slabší růst mzdových nákladů se příznivě odrazil ve finančních výsledcích podniků – jejich hrubý provozní přebytek obrátil do rychlejšího růstu.
 
Solidní výsledek čtvrtého kvartálu se statisticky příznivě promítne do letošního růstu HDP. Pro něj ponecháváme odhad 2.5%, přestože nadále počítáme v průběhu letoška s určitým útlumem aktivity. Slabší bude tempo exportu a rovněž tvorba kapitálu ztratí něco ze svého dvojciferného tempa, dosaženého loni.
 
Pavel Sobíšek