Svátek má: Darina

Komentáře

Státní rozpočet

Rozpočet centrální vlády skončil loňský rok v téměř vyrovnaném stavu a dosáhl tak podle očekávání výrazně lepšího výsledku, než byl původně plánovaný deficit 50mld Kč.

O tento výsledek se zasloužil zejména přírůstek zaměstnanosti a mezd, který vedl z pohledu celého roku k nečekaně vysokému přírůstku sociálního pojistného. Daňové výběry byly celkově na úrovni očekávání, a to při malých odchylkách proti plánu v jednotlivých kategoriích. Na straně výdajů došlo v běžných položkách celkem k vyššímu čerpání, než se původně plánovalo, tyto odchylky ale byly ošetřeny v průběhu roku rozpočtovými změnami. Větší zvýšení jak proti předchozímu roku, tak proti plánu, ukázaly kapitálové výdaje, a to hlavně díky rozjezdu investic se spolufinancováním z EU. Tyto investice celkovou bilanci rozpočtu díky prostředkům z EU nezhoršily.
 
Zveřejněný výsledek centrální vlády v metodice průběžného financování dává předpoklad, že veřejné finance jako celek hospodařily podle EU metodiky v roce 2018 opět s přebytkem. Přebytek k HDP nicméně odhaduji ve zhruba poloviční výši  proti roku 2017, tedy pod 1% HDP. Fiskální politika tedy dodala ekonomice loni nemalý impuls k růstu.
 
Samotný prosinec se vyznačoval pokračováním vcelku příznivých trendů z předchozích měsíců. Přesto stojí za pozornost, že došlo ke zpomalení meziroční dynamiky u celostátního výběru DPH a sociálního pojistného. Jakkoliv obě zmíněné kategorie v pohledu celého roku potvrzují dobrý stav ekonomiky, jejich prosincové výběry mohou naznačovat ekonomické zpomalení na konci roku.
 
Loňským rokem pravděpodobně končí několikaleté období, kdy státní kasa nepoznávala nouzi díky nečekaně silné ekonomice a dřívějším opatřením na zamezení daňových úniků. Rok 2019 se pravděpodobně ukáže v uvedených ohledech jako složitější. Rozpočtově náročná opatření, která byla pro letošek přijata, pravděpodobně vyústí v překlopení rozpočtu centrální vlády do deficitu. Jak náročné bude udržet schodek v plánované výši 40 mld Kč, se teprve ukáže.
 
Pavel Sobíšek