Svátek má: Dominik

Komentáře

K Brexitu

Dnešní den je pravděpodobně přelomový pro budoucnost Evropy. Ekonomicky znamená výsledek referenda pro Británii šok, který do jisté míry otřese i zbytkem EU.

Negativní impuls se bude šířit třemi kanály. Jednak v Británii odkládáním investic a dlouhodobé spotřeby v důsledku nejistoty, k čemuž částečně již docházelo s předstihem. Druhým kanálem, který se dotkne zbytku EU, bude snížení exportních příležitostí kvůli snížené poptávce z Británie. Třetím kanálem, projevujícím se hlavně v Británii, bude zdražení dluhového financování včetně úvěrů pro britské podnikatelské subjekty tím, jak budou investoři a banky požadovat zvýšenou prémii za nejistotu. Dlouhodoběji tvrdí zastánci Brexitu, že převáží v britské ekonomice výhoda z titulu slabší měny. Osobně ale vidím tento vliv jako velmi omezený kvůli mizivému významu exportu obchodovatelného zboží z Británie.
 
Kromě přímých ekonomických důsledků Brexitu lze čekat na finančních trzích výrazné počáteční  snížení ceny rizikových aktiv včetně akcií a následnou několikaměsíční zvýšenou volatilitu. Určité oslabení se dotkne i české koruny. Stát za ním bude jak obecná nejistota, tak případné sázky investorů na to, že během několika let může i Česko vystoupit z EU.
 
Politicky vidím dlouhodobý vývoj Evropy jako značně nejistý. Vějíř scénářů začíná takovým, kdy jedinou viditelnou změnou bude posílení role Německa v rozhodovacích procesech EU, ale ekonomicky se nic moc nestane. Na druhém konci vějíře je ale scénář rozdrobení Evropy na ministátečky, z nichž každý si buduje ochranářská opatření pro svůj pseudotrh. Pro malé země jako Česko by takový scénář byl ekonomickou katastrofou.
 
Výsledek britského referenda posiluje v ostatních zemích Evropy odpovědnost etablovaných politických stran za budoucnost kontinentu. Téma případného vystoupení z EU bude na stole patrně při každých parlamentních volbách v každé zemi. Politici, kterým leží na srdci budoucnost země, se budou muset naučit voličům zdůrazňovat nesporné výhody členství ve větším bloku a zamezit dosavadní praxi, kdy používali EU mnohdy jako fackovacího panáka po svých špatných rozhodnutích. Voliči se budou muset zaměřit na dlouhodobější zisky a pochopit, že i krátkodobě nepopulární opatření může být pro budoucnost země správné.
 
Pavel Sobíšek