Svátek má: Dominik

Komentáře

Listopadový schodek neznamená systematický obrat v hospodaření státu

Saldo státního rozpočtu během listopadu překvapivě sklouzlo do deficitu.


Za tímto vývojem rozhodně nestál obrat k horšímu na straně příjmů z daní a pojistného. Dynamika daňových příjmů se proti předchozím měsícům dokonce zvýšila, a to zejména díky silným výběrům DPH. Jedinou kategorií daní, kde výběr zaostává a asi i v celém roce zaostane za očekáváním, je daň z příjmu právnických osob. Nižší zálohy na podnikové zisky jsou zřejmě výsledkem vyššího objemu vyplacených mezd. Razantně se však proti říjnu zvýšily běžné výdaje státního rozpočtu. Největší zvýšení je vidět u transferů, souvisejících s platy ve školství. Jedná se o položku, jejíž celoroční rozpočet byl už na konci listopadu překročen. Kapitálové výdaje naproti tomu zůstaly nadále meziročně nižší, byť se jejich propad zmírnil.
 
Zhoršení salda státního rozpočtu vidíme jako výsledek jednorázové operace, nikoliv systematického obratu v hospodaření státu. Pokud výše uvedený transfer zahrnoval i prosincové platy, mohl by státní rozpočet skončit na konci roku plus minus kolem nuly.
 
Pavel Sobíšek