Svátek má: Dominik

Komentáře

Nezaměstnanost

Podíl nezaměstnaných se na konci loňského roku zvýšil o tři desetiny procentního bodu na 5.2%. Posílám komentář k vývoji nezaměstnanosti:


Prosinec potvrdil dobrou kondici trhu práce, viditelnou již delší dobu. Zvýšení počtu nezaměstnaných před koncem roku je patrně výsledkem pouhého ukončování sezónních praví. Růst počtu lidí bez práce proti listopadu o méně než 20 tisíc byl k vidění naposledy před deseti lety a od začátku milllenia se vyskytl teprve třikrát. Počet volných pracovních míst se sice snížil, jak je obvyklé v prosinci, nenaznačil ale změnu situace na trhu práce. Víc než polovina okresů vykazuje podíl nezaměstnaných pod úrovní 5%.

Také celoroční vývoj nezaměstnanosti lze hodnotit kladně. Počet lidí bez práce se v průměru snížil o 70 tisíc, tedy jen mírně méně než v historicky nejúspěšnějším roce 2015. Vše nasvědčuje tomu, že se pozitivní trendy na trhu práce udrží i v prvních měsících letoška.

Mírný růst nezaměstnanosti bude pokračovat v souladu se sezónním vývojem do února, poté opět nastoupí její pokles. Možnosti dalších poklesů počtu nezaměstnaných ale bude brzdit nedostatek vhodných uchazečů o práci. I kdyby přetrvala vysoká poptávka po pracovní síle, klientů úřadů práce ubude letos jen polovina loňského snížení.

Pavel Sobíšek