Svátek má: Dominik

Komentáře

Ve IV.Q byl silný meziroční propad investiční aktivity

Růst HDP za 4. kvartál byl proti bleskovému odhadu revidován o dvě desetiny procentního bodů výš, takže mezikvartálně dosáhl 0.4% a meziročně 1.9%. Za celý rok 2016 zůstal růst beze změny na 2.3%.

Revize dala do souladu vývoj HDP s vývojem většiny měsíčních makroekonomických ukazatelů, které naznačovaly ve čtvrtém kvartálu zotavení české ekonomiky z její letní slabosti.

Z hlediska struktury růstu je poněkud překvapením silný meziroční propad investiční aktivity. Ten do značné míry souvisí s naopak mimořádně silnou aktivitou v roce 2015, kdy se dočerpávaly fondy EU, což podpořilo investice nejen veřejného, ale i soukromého sektoru. Zvýšení zásob na konci roku ovšem vytváří předpoklad, že jejich část bude další revizí HDP překlopena do tvorby fixního kapitálu, což sníží meziroční propad této složky. Pozitivním rysem ve struktuře HDP je kladný příspěvek čistých exportů k růstu, dosahující v posledním kvartálu 1.2 procentního bodu a za celý rok 1.0 procentního bodu.

Zahraniční poptávka se tedy na růstu české ekonomiky v loňském roce podílela téměř polovinou, což je znakem vyváženosti růstu. Naopak ne úplně pozitivně je třeba vnímat skutečnost, že se česká ekonomika stala extrémně hladová po pracovní síle. Její meziroční růst o 2.1% vedl vzhledem k nižšímu růstu HDP k propadu v produktivitě. Celkově potvrzují čísla o HDP, že je česká ekonomika slušně rozjetá a má předpoklady ve svém růstu pokračovat. Jeho letošní tempo budeme přehodnocovat mírně nahoru. Předpokládáme, že dosáhne minimálně 2.5%.

Pavel Sobíšek