Svátek má: Dominik

Komentáře

Veřejné finance byly za rok 2016 notifikovány s přebytkem 0.62% HDP

Zveřejněná notifikace veřejných financí potvrdila, co se všeobecně očekávalo, že veřejné finance loni skončily v historicky prvním přebytku, a to 0.62% HDP.

Stalo se tak díky zlepšení bilance centrální vlády i krajů a obcí. Zatímco centrální vláda podle metodiky EU snížila schodek svého hospodaření na 20 miliard Kč, tedy o 36 miliard proti předchozímu roku, místní vlády dosáhly přebytku hospodaření 45 miliard Kč, který meziročně narostl o 18 miliard.

Meziroční zlepšení hospodaření  veřejných financí jako celku šlo plně na vrub nižším investicím o 78 mld Kč. Právě tato skutečnost kazí radost z toho, že se umazala část veřejného dluhu, z nějž musí daňoví poplatníci platit úrok prostřednictvím svých daní. Meziroční snížení investic odpovídá 1.7% HDP. Kdybychom uvažovali multiplikátor veřejných investičních výdajů ve výši 1.0, poznamenaly nižší investice výkon české ekonomiky měřený HDP právě o 1.7 p.b. Nerovnoměrnost investic v jednotlivých letech není jen záležitostí dočerpávání EU fondů v roce 2015 - loňské investice klesly i pod úroveň roku 2014.

Vysoký přebytek místních vlád budí dojem, že nebyly kraje a obce dobře připraveny na změnu rozpočtového určení daní, které jim přidělilo více peněz na úkor centrální vlády. Za dobrou zprávu lze snad aspoň pokládat, že loňský útlum investic snížil základnu pro letošní rok. Pouhý návrat na dlouhodobý průměr proinvestovaných ročních částek tedy letos vytvoří pro růst HDP určitý impuls. Letošní HDP má tedy potenciál překvapit ve směru nahoru.

Pavel Sobíšek